Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van


 • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

Wilt u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig zijn?

Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek aangevraagd. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen) en beoordeeld door een radioloog.De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de radioloog een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is echter niet mogelijk om in deze algemene folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Mogelijke risico’s worden door de behandelend arts met u besproken. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.Als de arts u vraagt om bloed te laten prikken, doet u dit dan 3 tot 10 dagen voor de onderzoeksdatum.

 

Wat is een CT?

CT staat voor computertomograaf. De CT is een modern röntgentoestel waarmee we speciale foto’s, zogenaamde doorsnedefoto’s (tomogrammen), van het lichaam maken. Een CT-onderzoek is een röntgenonderzoek. Dit betekent dat een CT gebruik maakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets.

60

 

Voorbereiding

In het hierna volgende overzicht leest u of, en zo ja welke voorbereidingen u moet treffen voor het onderzoek dat u ondergaat.Geen voorbereiding

 • CT-onderzoek van het hoofd
 • CT-onderzoek van het aangezicht
 • CT-onderzoek van de neusbijholten
 • CT-onderzoek petrosum
 • CT-onderzoek van het hart (calciumscore)
 • CT-onderzoek van een deel van de wervelkolom of een ander deel van het skelet
 • CT onderzoek van de longen: HR-CT
 • andere CT-onderzoeken zonder intraveneus contrastmiddel.

Voor deze onderzoeken, zonder toediening van intraveneus contrastmiddel, is geen voorbereiding nodig.Voorbereiding: nuchter blijven

 • CT-onderzoek van het hoofd (met contrast)
 • CT-onderzoek van de hals
 • CT-onderzoek van de longen (géén HR-CT)
 • CT-onderzoek van de slagaders

Voor deze onderzoeken, mogelijk met toediening intraveneus contrastmiddel, is het belangrijk dat u de laatste drie uur voor het onderzoek nuchter blijft. Dit betekent dat u in deze periode niet mag eten, drinken, roken en kauwgum kauwen.Het onderzoek

De MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekskamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Heeft u vragen, dan kunt u deze aan hem/haar stellen.U wordt verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de gangzijde af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.

 

In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam ligt in de ring van de CT-scanner. Deze ring is ongeveer 50 centimeter lang en heeft een diameter van 70 centimeter.

 

In de scanner zit een röntgenbuis die om u heen draait. De röntgenstralen worden door het lichaam gestuurd en opgevangen en omgezet in elektrische signalen. Deze signalen worden weer verwerkt door een computer.

 

Als de CT-scanner opnamen maakt, hoort u een zoemend geluid. Tijdens het maken van de scan schuift de onderzoektafel langzaam door de ring.


Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen en eventuele ademcommando’s opvolgt.

De scan mislukt namelijk als u beweegt.Voor sommige onderzoeken is het van belang dat er ECG-stickers op uw borst geplakt worden. Ook is het mogelijk dat contrastmiddel moet worden toegediend. Er wordt dan een infuusnaaldje aangebracht zodat het contrastmiddel in de bloedbaan kan worden gespoten (= intraveneus).Tijdens het onderzoek heeft u via een intercom contact met de MBB’er, die in de aangrenzende ruimte zit. Hij/zij heeft oogcontact met u via een glazen wand.Duur van het onderzoek

Afhankelijk van het soort onderzoek dat u ondergaat, duurt het maken van de foto’s 5 tot 30 minuten.Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt, indien contrastmiddel is toegediend, de infuusnaald na 15 minuten verwijderd. Hierna kunt u op eigen gelegenheid naar huis of naar de afdeling waar u opgenomen bent.Het contrastmiddel wordt via de nieren uitgescheiden. Om dit proces te versnellen is het goed om na het onderzoek extra te drinken. Wanneer het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis gaan, of naar de afdeling waar u bent opgenomen.

 

U krijgt van de MBB'er plaszakken mee om de urine in op te vangen. Dit is om te voorkomen dat de jodium uit de contrastvloeistof in het oppervlaktewater terecht komt. Meer informatie hierover krijgt u van de MBB'er.De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt een verslag van zijn bevindingen naar uw arts, die de uitslag met u bespreekt.Risico’s

De risico’s van de hoeveelheid straling die u tijdens dit onderzoek krijgt zijn onder normale omstandigheden te verwaarlozen.Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit bij de balie van de afdeling of de MBB’er meldt.Medicijnen

U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts iets anders heeft gezegd. U kunt uw medicijnen innemen met een kleine slok water, ook als u voor het onderzoek nuchter moet zijn.
Tot slot

Wat neemt u mee?

 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u. Als u zich niet op tijd afmeldt, kunnen wij u een rekening sturen.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.

Bezoek voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website: https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie