Afspraak

Wij verwachten u op ………………..……….dag, ..……… - ………… - 20…………, om …………………………………. uur op de afdeling radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, geef dit dan door aan de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Uw behandelend arts heeft voor u een duplexonderzoek aangevraagd. In deze folder staan, behalve de gang van zaken bij het onderzoek, ook aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.

Wat is een duplexonderzoek?

Duplex is een combinatie van twee onderzoeken: echografie en Doppler. Met een echografie kunnen we uw bloedvaten op een beeldscherm zichtbaar maken. Met een Doppler kunnen we de snelheid en richting meten waarmee het bloed door uw bloedvaten stroomt. Bij de echografie maken we gebruik van onhoorbare geluidstrillingen. Tijdens het meten van de bloedstroom/hartslag bij een Doppleronderzoek hoort u wel geluid. Beide onderzoeken worden tegelijkertijd uitgevoerd met één apparaat. Met een duplexonderzoek kunnen we afwijkingen in uw bloedvaten opsporen. Denk hier bijvoorbeeld aan vernauwingen in slagaderen of onvoldoende werking van de aderen, waarbij spataderen kunnen ontstaan.

Zwangerschap

Bij het duplexonderzoek gebruiken we geluidsgolven, geen röntgenstraling. Het onderzoek kan dan ook zonder bezwaar bij zwangere vrouwen worden uitgevoerd.

Voorbereiding

Het hangt af van het onderzoek waarvoor u komt, welke voorbereidingen u moet treffen. Hieronder leest u welke voorbereidingen in uw geval nodig zijn:

  • Onderzoek van de buikvaten (aorto-iliacaal traject) Vanaf drie uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

  • Onderzoek van de arm- en halsvaten Voor deze onderzoeken is geen extra voorbereiding nodig.

  • Onderzoek van de beenvaten Heeft u zwachtels om een of beide benen? Zie dan de richtlijnen op pagina 4 van deze folder. Heeft u geen zwachtels, dan is voor dit onderzoek geen extra voorbereiding nodig.

Belangrijk!

U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts anders heeft gezegd.

Het onderzoek

Een vasculair laborant voert het onderzoek uit. Afhankelijk van het soort onderzoek zal dit staand of liggend plaatsvinden en vraagt de laborant u bepaalde kleding uit te trekken. De laborant brengt gel aan op uw huid; deze gel is nodig om de geluidsgolven te geleiden. De gel kan koud aanvoelen. Vervolgens beweegt de laborant een apparaatje over de huid om de vaten in beeld te brengen. Dit is niet pijnlijk. Alleen wanneer de slagaderen diep in de buik onderzocht worden, zal de laborant druk op de buik uitoefenen en dus kan dit gevoelig zijn. Bij een onderzoek van de aders in de benen kan de laborant u af en toe vragen de voorvoet omhoog te doen, met de hand in het been knijpen of u soms vragen om te persen, om het bloed omhoog te stuwen .

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 tot 90 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel.

De uitslag

Uw behandelend arts ontvangt de uitslag van het onderzoek en zal deze met u bespreken.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u hiermee terecht bij de receptie van de afdeling Radiologie, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, telefoonnummer 071 582 8071.

Richtlijnen bij het duplexonderzoek van de beenvaten voor patiënten met zwachtels om de benen

Voor patiënten van polikliniek Dermatologie

Het duplexonderzoek kan alleen worden verricht zónder de beenzwachtels. De beenzwachtels moet u zo kort mogelijk vóór het onderzoek verwijderen.

Wonden

Heeft u wonden onder de zwachtels, overleg dan enkele dagen voor het onderzoek met de assistente van de polikliniek Dermatologie of u zelf, of iemand anders de zwachtels verwijdert. Als u dit niet zelf mag doen, spreek dan duidelijk af door wie, waar en wanneer de zwachtels verwijderd worden.

Opnieuw zwachtelen

Maak eveneens voorafgaande aan het duplex onderzoek een afspraak op de polikliniek Dermatologie of met de thuiszorg voor het opnieuw zwachtelen van uw benen na het onderzoek en voor de verzorging van eventuele wonden.

Telefonische bereikbaarheid polikliniek Dermatologie

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn:

0172 467 049

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:

071 582 8049

De polikliniek Dermatologie is op beide locaties op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Voor patiënten van het Wondcentrum

De zwachtels bij patiënten met compressie therapie (ACT) hoeft u niet voorafgaand aan het duplex-onderzoek te (laten) verwijderen. Deze zwachtels worden op de afdeling Radiologie door de laborant verwijderd, voorafgaand aan het onderzoek.

Opnieuw zwachtelen

Om uw been opnieuw te laten zwachtelen en voor eventuele wondzorg moet u de afspraak voor het duplexonderzoek combineren met een afspraak bij het Wondcentrum. Maak de afspraak bij het Wondcentrum direct aansluitend op het duplexonderzoek bij de afdeling Radiologie.

Telefonische bereikbaarheid Wondcentrum

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:

071 582 8092

Het Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.