Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, Aanmeldbalie in centrale hal, daarna route 50

We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.


Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de radioloog een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Wij raden u aan de folder goed door te lezen.


Type onderzoek

 • Echografie van de buik (abdomen)

  Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 3 uur van tevoren niet meer mag eten, drinken en roken. Het laatste uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet gaan. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
 • Echografie van de nieren en/of blaas, of inwendige genitalia (baarmoeder of eierstokken)

  Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de blaas vol is. Wilt u daarom 1 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet gaan en zo mogelijk 1 liter water (of andere drank) drinken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
 • Echografie van o.a. scrotum, spieren / pezen, gewrichten, hals, schildklier of aorta

  Voor dit onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
 • Echo punctie (zonder dagopname)

  Indien u voor een echo punctie komt (zonder dagopname) is het niet noodzakelijk om te stoppen met bloedverdunnende middelen. Wel vragen wij u, indien u deze middelen gebruikt, dit voorafgaand aan het onderzoek te melden aan de MBB’er (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige). Voor dit onderzoek bepaalt de radioloog met de echo de juiste plaats van het prikken en deze wordt eventueel met een stift gemarkeerd. Hierna wordt deze plek gedesinfecteerd. Op verzoek moet u tijdens de punctie eventueel de adem enkele seconden stilhouden. De punctie is niet geheel pijnloos.
 • Onderzoek waarbij tijdens echografie medicatie wordt toegediend

 • Voor het onderzoek waarbij medicatie wordt toegediend hoeft u geen voorbereidingen te treffen.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, kan dit van belang zijn voor het injecteren. Informeer uw aanvragend arts hierover
 • Waarom een injectie? Een injectie onderdrukt de ontstekingsreactie in de weefsels en vermindert zo pijn en zwelling. Veel patiënten reageren hier gunstig op wat betreft pijn en beweeglijkheid van het bewegingsapparaat. Het ontstekingsremmende effect begint na 2 à 3 dagen. De duur van het effect is wisselend (enkele weken tot langdurig).
 • Waaruit bestaat de injectie? De injectie bestaat uit 2 ingrediënten:
   • een lokaal verdovingsmiddel dat pijnstillend werkt en dat kan helpen bij het stellen van de diagnose.
   • een langzaam werkend ontstekingsremmend medicijn ter vermindering van zwelling.
 • Wat zijn de bijwerkingen?
  • Vaak voorkomend ( in afnemende frequentie)
   • Pijn toename. Gedurende enkele dagen tot een week kunnen de klachten verergeren als reactie op de prik. Soms is er wat zwelling en warmte. Een pijnstiller of ice-pack kan in deze fase het ongemak verbeteren.
   • Roodkleuring van het gelaat, meestal is dit binnen enkele dagen verdwenen.
   • Hormonale schommelingen die onder andere kunnen leiden tot menstruatie-stoornissen.
  • Zelden voorkomend:
   • Ontregeling van de glucosespiegel bij diabeten. Advies: regelmatige bloed-suikercontrole gedurende de eerste 1 à 2 weken.
   • Lokale huidafwijkingen, zoals dunner worden, stugger worden of verkleuring van de huid.
  • Zeer zelden voorkomend:
   • allergie.
 • Waar moet u op letten en wanneer moet u contact opnemen?
  • Doen: Bewegen op geleide van de klachten, eventueel pijnmedicatie of ijspakkingen gedurende de eerste week.
  • Niet doen: Forceren, de pijn provoceren. Start met eventuele fysiotherapie pas na ongeveer een week.
  • Contact opnemen: bij lokale roodheid, warmte en zwelling van de prikplaats en / of koorts (temperatuur boven 38,5 Co)
  • Polikliniek Orthopedie Alrijne Ziekenhuis 071 - 5178122 Informatie Injectietherapie.
 • Na het toedienen van medicatie in het heup- of kniegewricht, mag u zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Maar na een barbotage (onderzoek en behandeling van een schouder) mag u de eerste dag niet zelfstandig autorijden.

Wat is een echografisch onderzoek

Echografie is een onderzoeksmethode, waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en functie van diverse organen zichtbaar worden gemaakt. Een echoscopiekop (transducer) zendt geluidsgolven uit. Organen in het lichaam kaatsen de golven terug en de transducer vangt ze weer op. De lichaamsdelen verschillen in de manier waarop het geluid wordt teruggekaatst. Dit wordt zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. De vorm, maar ook de grootte, de bewegingen en eventuele afwijkingen zijn te zien en kunnen worden vastgelegd. Het onderzoek is pijnloos en er zijn geen risico’s bekend.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Draag kleding die u zo nodig makkelijk uit en aan kunt trekken.

In de onderzoekkamer wordt u gevraagd op de onderzoektafel te gaan liggen. Op de gewenste onderzoekplek wordt wat gel aangebracht om een beter contact tussen de transducer en de huid te krijgen. Met de transducer wordt de onderzoekplek afgetast. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. Als er opnamen gemaakt worden, krijgt u instructies om even de adem in te houden. Soms zal men u vragen van houding te veranderen.

Als de echo gemaakt is, wordt de huid schoongemaakt met een handdoek. Mocht er wat gel op uw kleding terechtkomen: de gel is uitwasbaar. Direct na het onderzoek kunt u zo nodig gebruik maken het toilet.

Zwangerschap

Het onderzoek kan bij zwangere vrouwen zonder risico worden uitgevoerd. Bij het echografisch onderzoek gebruiken we geluidsgolven, geen röntgenstralen.

Medicijnen

Als u komt voor een onderzoek waarvoor u nuchter moet zijn, plant u dan de inname van uw medicijnen 3 uur voor het onderzoek of kort erna.

Na het onderzoek

Als u nuchter was dan mag u direct na het onderzoek weer eten en drinken, tenzij u nuchter moet blijven voor een vervolgonderzoek.

De uitslag

De radioloog stuurt uw behandelend arts binnen 24 uur een verslag van de bevindingen. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.


Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling radiologie of aan de MBB’er.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is van maandag tot en met vrijdag tussen08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 0172 467 071.