Afdelingen & Specialismen

Deze arts kan besluiten verder onderzoek uit te voeren om vast te stellen of er sprake is van een erfelijke vorm van darmkanker.