Wat doet de medische fotograaf?

Wanneer een arts een aandoening wilt vastleggen door middel van een foto (bijvoorbeeld bij een 'voor/na' operatie of om de huidige stand van zaken vast te leggen), kan hij/zij de patiënt verwijzen naar de afdeling medische fotografie.

De medisch fotografen zijn gespecialiseerd in medische foto's en werken voor diverse specialismen. Hierbij moet u denken aan plastische chirurgie, oogheelkunde, KNO, dermatologie en chirurgie. Medische fotografie maakt ook foto's voor artsen van de andere organisatieonderdelen van Alrijne Zorggroep. De medisch fotografen van Alrijne zijn aangesloten bij de Vereniging Medische Wetenschappelijke Fotografie en Oogheelkundige Fotografie Nederland. Tot onze werkzaamheden behoren:

  • Het maken van patiëntenfoto's;
  • Oogheelkundige fotografie (alleen via afspraken op de polikliniek oogheelkunde).

Informatie opvragen

Wij kunnen u via onze website helaas nog niet alle informatie bieden van behandelingen en onderzoeken. Wilt u informatie opvragen over een behandeling of onderzoek dat niet beschikbaar is, dan kunt u een verzoek doen aan de afdeling patiëntencommunicatie. Stuur een e-mail naar patientencommunicatie@alrijne.nl o.v.v. uw naam, onderwerp van uw informatie aanvraag, de betreffende locatie van Alrijne en eventuele contactgegevens. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  • D.J. (Danielle) van Kessel

    Medisch fotograaf

  • M.D. (Monique) de Soet

    Medisch fotograaf

Terug naar boven