Kris Peeters, vicepresident van de EIB : “Doordat bevolking vergrijst, zijn de komende jaren meer investeringen nodig in verpleeghuizen en geriatrische zorg in Nederland. Door de leningen via de EIB kan Alrijne de hoge kwaliteit van zorg blijven bieden. Als EIB zijn we blij dat we op deze manier aan onze missie, namelijk het bevorderen van welzijn van mensen, inhoud kunnen geven.”

Pieter Wesstra, relatiemanager Healthcare bij ABN Amro:  “Wij zijn erg blij dat wij onze relatie met Stichting Alrijne Zorggroep door deze financiering kunnen intensiveren. Alrijne heeft een duidelijke strategie en is een voorloper op het gebied van duurzame investeringen. Dit sluit goed aan bij de ambities en doelstellingen van ABN Amro.”

Lennard Ekelmans, relatiemanager gezondheidszorg van Rabobank: “De pandemie waar we nog middenin zitten toont eens te meer aan dat gezondheid kwetsbaar is, en de zorg onontbeerlijk, letterlijk van levensbelang. Met deze stap kan Alrijne de zorg in de regio bestendigen en uitbouwen, zodat zij ook in de toekomst met aandacht kwalitatief goede en toegankelijke zorg blijft bieden. Als coöperatieve Rabobank dragen we graag bij aan het helpen realiseren van hun ambities.”

Frans Schaepkens, directeur van het WfZ: “Het vertrouwenwekkende meerjarenperspectief van Alrijne Zorggroep biedt het WfZ de ruimte om aanvullende garanties te verstrekken. Het WfZ is verheugd dat het daarmee bijdraagt aan een solide financiering van het meerjareninvesteringsplan van Alrijne Zorggroep. Het WfZ geeft zo invulling aan zijn doelstelling om financiering tegen de best mogelijke voorwaarden beschikbaar te stellen.”

Steven Doorduijn, senior manager EY Montesquieu, adviseur van Alrijne rondom dit traject : “Sinds de start van dit traject is de wereld van de zorg op zijn kop gezet. Dit heeft ook voor Alrijne tot de nodige uitdagingen geleid. Daarom zijn wij des te trotser op Alrijne dat zij – mede dankzij de verkregen rating– een optimaal passende financiering heeft kunnen afsluiten om haar lange termijn strategie te kunnen realiseren.”

Terug naar het nieuwsbericht