Veiligheid en effectiviteit
Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze mRNA-vaccins tegen COVID-19 veilig zijn bij mensen met MS. Mogelijk is bij mensen die behandeld zijn met Fingolimod, Ocrelizumab, Alemtuzumab of Cladribine de respons na vaccinatie minder effectief. Zowel binnen de werkgroep COVID-19-vaccinatieadvies immuungecompromitteerde patiënten, opgericht op initiatief van het RIVM, als binnen de wetenschappelijke commissie van de MS International Federation (MSIF) wordt momenteel op basis van de beschikbare gegevens gewerkt aan een advies op maat voor mensen met MS met en zonder medicatie. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied volgen en onze mening aanpassen waar nodig.

Wanneer krijgen mensen met MS vaccinatie?
De eerste COVID-19 vaccinaties in Nederland vinden vanaf 6 januari 2021 plaats. Er wordt binnen het RIVM nog volop gediscussieerd over welke groepen mensen op welk moment aan de beurt zullen zijn voor een vaccinatie maar waarschijnlijk komen in het algemeen mensen met MS nog niet voor de eerste vaccinatieronde in aanmerking. Het eerste vaccin dat recent is goedgekeurd voor de Europese markt is het mRNA vaccin van Pfizer en BioNTech. Daarnaast komt waarschijnlijk op korte termijn het mRNA vaccin van Moderna beschikbaar.

Mocht u MS medicatie gebruiken en tegen de verwachting in nu al worden opgeroepen voor vaccinatie tegen COVID-19, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend neuroloog.

}
Terug naar MS-centrum
Terug naar MS-centrum
Terug naar boven