Klachten die vaak voorkomen bij MS zijn slecht zien, verminderd gevoel, verlammingen, tintelingen, duizeligheid, stuurloosheid en vermoeidheid. Geen patiënt met MS heeft precies dezelfde klachten, dit kan erg verschillen.

Hoe ontstaan deze klachten?

In de hersenen en het ruggenmerg ontstaan ontstekingen. De isolerende laag om de zenuw heen, myeline, raakt hierdoor beschadigd. Na verloop van tijd kunnen de zenuwen zelf ook beschadigd raken. Door deze beschadigingen kunnen de zenuwen de signalen niet goed doorgeven. Als een spier geen signalen ontvangt, beweegt deze niet en raakt de spier verlamd. De spier zelf mankeert echter niets. MS is dus geen spierziekte.

Wat is een schub?

Een schub wordt ook wel een exacerbatie, relapse, terugval of aanval genoemd. Als hier sprake van is, is er een acute ontsteking op één of meer plaatsen in het centrale zenuwstelsel. De informatieoverdracht tussen de zenuwcellen in de hersenen wordt bemoeilijkt en u krijgt hierdoor klachten.

Terug naar MS-centrum
Terug naar MS-centrum
Terug naar boven