Naar het spreekuur

Als u bent doorverwezen naar het Pijnbehandelcentrum van Alrijne, dan kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Tijdens dit spreekuur onderzoekt de pijnspecialist de omstandigheden van uw pijn en legt uit welke behandelingen voor u mogelijk zijn. Als uw pijnprobleem ingewikkeld is, stelt de pijnspecialist samen met andere artsen een behandeltraject voor u samen. Tijdens uw bezoek aan het spreekuur kunt u natuurlijk vragen stellen. De arts zal uw vragen graag beantwoorden.

Begeleiding

Iemand met (chronische) pijn heeft vaak meer problemen dan de pijn alleen. De pijn kan het u moeilijk maken goed te functioneren of u psychisch zwaar belasten. In dat geval kunnen wij u adviseren ook een psycholoog of een maatschappelijk werker te bezoeken.

Vervolgbehandeling en nazorg

Tijdens een controleafspraak kunt u met uw arts het resultaat van de behandeling en een eventuele verdere behandeling bespreken.

Verwijzing en verzekering 

Zoals met alle andere specialistische behandelingen heeft u van uw huisarts of specialist een verwijzing nodig. Uw zorgverzekeraar vergoed de meeste behandelingen die u in het Pijnbehandelcentrum krijgt. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit met u besproken. 

Invullen van vragenlijsten via MijnAlrijne

Wanneer wij een verwijzing van uw huisarts of andere specialist (orthopeed/neuroloog/neurochirurg etc) ontvangen dan zetten wij op MijnAlrijne vragenlijsten voor u klaar. 

Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar boven