NVA baseline en vervolgmeting

Wij vragen u twee keer een vragenlijst in te vullen. Dit vragen wij om ervoor de zorgen dat de kwaliteit van de behandeltrajecten verbeterd wordt. Het betreft de NVA baseline meting en de NVA vervolg meting.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Pijnbestrijding (NVA) heeft deze vragenlijsten samengesteld en verplicht gesteld voor alle pijncentra in Nederland. De vragenlijsten zijn uitgebreid en heeft soms vragen die meerdere keren herhaald worden. De NVA baseline meting vult u in vóór uw eerste bezoek aan ons pijncentrum. Tijdens uw eerste bezoek wordt met de pijnspecialist een behandeltraject met u afgesproken. Na 3-6 maanden ontvangt u van ons bericht dat de tweede vragenlijst (NVA-vervolgmeting) ingevuld moet worden.

Met de uitkomsten van deze twee vragenlijsten kunnen de uitkomsten van behandeltrajecten gemeten worden ter bevordering van de kwaliteit van deze trajecten.

Patiëntvragenlijst

Naast de NVA metingen staat er ook een patiënten vragenlijst voor u klaar. De vragen die u beantwoordt in deze vragenlijst worden overgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Een aantal vragen zijn hetzelfde als de vragen uit de NVA-baselinemeting.

Overige vragenlijsten

Het kan zijn dat de arts tijdens uw behandeltraject aanvullende informatie door middel van vragenlijsten wenst. De arts zal dan bij uw controle bezoek of telefonische afspraak aangeven dat er een vragenlijst door u moet worden ingevuld. Het secretariaat zal deze vragenlijst voor u op MijnAlrijne plaatsen en u hierover bericht sturen.

Voor alle vragenlijsten geldt dat u via de website van Alrijne Ziekenhuis naar het onderdeel MijnAlrijne gaat. Hier kunt u inloggen met uw DigiD met SMS verificatie. Na het inloggen ziet u onder het kopje “vragenlijsten” de door u in te vullen vragenlijsten staan. Per vragenlijst heeft u 20 minuten de tijd om deze in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijsten dan kunt u contact opnemen met het pijnbehandelcentrum op werkdagen tussen 9.00 - 15.00 uur via telefoonnummer 0172 467 039.

Voor vragen over DigiD verwijzen we u naar de website www.digid.nl.

Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar boven