NVA baseline en vervolgmeting:

Wij vragen u twee maal een vragenlijst in te vullen ter bevordering van de kwaliteit van de behandeltrajecten. Het betreft de NVA baseline meting en de NVA vervolg meting.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Pijnbestrijding (NVA) heeft deze vragenlijsten samengesteld en verplicht gesteld voor alle pijncentra in Nederland. De vragenlijst is uitgebreid en heeft soms vragen die meerdere keren herhaald worden. De NVA baseline meting vult u in vóór uw eerste bezoek aan ons pijncentrum. Tijdens uw eerste bezoek wordt met de pijnspecialist een behandeltraject met u afgesproken. Na 3-6 maanden ontvangt u van ons bericht dat de tweede vragenlijst (NVA-vervolgmeting)  ingevuld moet worden.

Met de uitkomsten van deze twee vragenlijsten kunnen de uitkomsten van behandeltrajecten gemeten worden ter bevordering van de kwaliteit van deze trajecten.

Patiëntvragenlijst:

Naast de NVA metingen staat er ook een patiënten vragenlijst voor u klaar. De vragen die u beantwoordt in deze vragenlijst worden rechtstreeks overgenomen in uw electronisch patiëntendossier. U zult ervaren dat een aantal vragen overeenkomen met vragen uit de NVA-baselinemeting.

Overige vragenlijsten:

Het kan zijn dat de arts gedurende uw behandeltraject aanvullende informatie door middel van vragenlijsten wenst. De arts zal dan bij uw controle bezoek of telefonische afspraak aangeven dat er een vragenlijst door u moet worden ingevuld. Het secretariaat zal deze vragenlijst voor u op MijnAlrijne plaatsen en u hierover bericht sturen.

Voor alle vragenlijsten geldt dat u via de website van Alrijne Ziekenhuis naar het onderdeel MijnAlrijne gaat. Hier kunt u inloggen met uw DigiD met SMS verificatie. Na het inloggen ziet u onder het kopje “vragenlijsten” de door u in te vullen vragenlijsten staan. Per vragenlijst heeft u 20 minuten de tijd om deze in te vullen.

Heeft u vragen omtrent de vragenlijsten dan kunt u contact opnemen met het pijnbehandelcentrum op werkdagen tussen 9.00 - 15.00 uur via telelefoonnummer 0172 467 039.

Voor vragen over DigiD verwijzen we u naar de website www.digid.nl.

Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar Pijnbehandelcentrum
Terug naar boven