Chemotherapie en immuuntherapie

Op deze afdeling vinden chemotherapie en immunotherapie plaats. Ook wel infuustherapie genoemd omdat het via een infuus wordt toegediend.

Chemotherapie is een behandeling waarbij, meestal via een infuus, medicijnen worden toegediend. Die medicijnen worden ook wel cytostatica genoemd. Er kunnen tientallen soorten medicijnen gebruikt worden afhankelijk van de soort kanker die u heeft. De medicijnen worden altijd via een bepaald schema toegediend. Dit wordt van te voren met u besproken. 

Immunotherapie is een behandeling van kanker met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Met deze medicijnen versterken we uw eigen afweersysteem, zodat het kankercellen beter kan doden. Immunotherapie wordt toegediend via een infuus, tablet of onderhuidse injectie. Toediening via een infuus duurt enkele uren. De behandeling moet na een rustperiode van een aantal weken worden herhaald.

Aandacht voor u en uw naasten

Tijdens uw verblijf op het Dagbehandelcentrum staan uw wensen zoveel mogelijk centraal. We besteden aandacht aan uw medische behandeling en zijn er voor u en uw familie. Wij bieden een luisterend oor en vinden het belangrijk u te begeleiden bij uw ziekte.

Uw eigen casemanager

U krijgt een 'casemanager'. U en uw naasten kunnen altijd bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over praktische zaken en over de behandeling(en). De casemanager coördineert het behandeltraject en wordt door de andere behandelaars op de hoogte gehouden. U heeft altijd zeggenschap over uw behandeling. Stel gerust uw vragen en laat het ons weten wanneer u twijfels heeft of ergens mee zit.

Voetmassages & hoofdhuidkoeling

Een aantal verpleegkundigen zijn getraind in het geven van voetmassages tijdens de therapie. Bij sommige behandelingen In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp kunnen wij hoofdhuidkoeling aanbieden om haarverlies tegen te gaan.

Meer informatie over onze aanpak vindt u ook op onze pagina oncologie:

Terug naar boven