Een hulpverlener in de gezondheidszorg is verplicht een medisch dossier van u bij te houden. In uw patiëntendossier worden onderzoeksuitslagen, operatieverslagen, brieven en verslaglegging van uw bezoek aan het ziekenhuis bewaard. Het recht om uw dossier in te zien is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt ook een afschrift hiervan opvragen.

Aan inzage van uw patiëntendossier zijn geen kosten verbonden. Voor een afschrift (of een gedeelte) van het patiëntendossier worden wel kosten in rekening gebracht.

Inzage van uw dossier

Wanneer u inzage van uw dossier wilt, maakt u een afspraak met uw arts via de polikliniek. 

Afschrift van uw dossier

Wanneer u een afschrift van uw dossier wilt, kunt u dit digitaal aanvragen via formulier 'Aanvraag afschrift dossier'. Het duurt ongeveer twee weken voordat u het afschrift kunt ophalen. U kunt het afschrift ook per post ontvangen. Ter verificatie vragen wij u dan een kopie van uw legitimatiebewijs te e-mailen naar dossierbeheer@alrijne.nlEventuele radiologische producten (echo’s, foto’s, scans) maken geen deel uit van het dossier. Deze kunt u bij de afdeling Radiologie opvragen.

Kosten afschrift

De volgende kosten worden in rekening gebracht voor een afschrift van uw dossier:

  • Minder dan 25 pagina’s: geen kosten
  • Tussen 25 tot 100 pagina’s: € 5,00
  • Vanaf 100 pagina’s: € 22,50

Minderjarigen en nabestaanden

Voor minderjarigen en nabestaanden gelden de volgende regels:

  • Kinderen tot 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun ouders of voogd.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor het opvragen/inzien van het dossier.
  • Kinderen vanaf 16 jaar worden in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen.
  • Nabestaanden hebben geen recht op inzage in het patiëntendossier, tenzij er een bij leven afgegeven machtiging van de patiënt aanwezig is. Het is ter beoordeling aan de toenmalige arts of de gegevens verstrekt worden.

Beeldmateriaal Radiologie

Beeldmateriaal van de röntgen-, mri- of ct-scan kunt u opvragen bij afdeling Radiologie. De kosten hiervan bedragen € 10,00. 

Gegevens voor een second opinion

Gegevens voor een second opinion kunt u rechtstreeks opvragen bij uw arts via de polikliniek. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar dossierbeheer@alrijne.nl

Terug naar boven