De online Patiëntenwijzer helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis.  In deze wijzer staan voorwaarden en normen voor goede zorg voor patiënten met bloedkanker of lymfklierkanker. Het gaat daarbij om zaken die patiënten belangrijk vinden. De voorwaarden zijn in 2016 geactualiseerd en afgestemd met de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Voorbeelden van voorwaarden; beschikbaarheid van medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en multidisciplinair team, het uitvoeren van onderzoek binnen een vastgestelde periode, de mogelijkheid voor psychosociale zorg en de aanwezigheid van schriftelijk voorlichtingsmateriaal.

 

Meer informatie

http://www.hematon.nl/patientenwijzer

https://www.alrijne.nl/over-alrijne/kwaliteit-en-tevredenheid/kwaliteit/#keurmerken-

Terug naar boven