Waarom doen we dit?

Eind 2019 hebben we onze strategie opnieuw vastgesteld en vorm gegeven. Om die strategie te realiseren willen en moeten we ook volop investeren. We hebben ook een inhaalslag te maken omdat groot onderhoud en vervanging van apparatuur moet plaatsvinden. We gaan investeren in een organisatie die toekomstbestendig is en voldoet aan de eisen van de moderne tijd.

Daarnaast zien we ziet dat er steeds meer vraag komt naar acute zorg in de regio. Wij verwachten dat die vraag naar spoedzorg nog meer toe gaat nemen. Alrijne neemt daarin graag haar verantwoordelijkheid.

Lees ook het interview met Yvonne Wilders in het Leidsch Dagblad van 18 december jl..

Lees verder over de nieuw- en verbouwplannen.

Terug naar boven