We betreuren de financiële jaarafsluiting, die door verschillende oorzaken negatief is, ten zeerste. Fuseren als investering in een gezonde toekomst kost op korte termijn geld, maar levert op lange termijn meerwaarde op. Meerkosten in 2016 waren de kosten voor de fusie, maar ook de overgangsregeling voor de oude onregelmatigheidstoeslag en de afwaardering van de oude elektronische patiëntendossiers. In een jaar waarin (zorg-) activiteiten intensief zijn gereorganiseerd is het niet gelukt om financieel positieve resultaten te behalen.

Daarnaast is de introductie van het nieuwe gezamenlijke EPD tijdsintensief en levert een productieachterstand op ten gevolge van het leerproces. 2016 is bovendien het jaar waarin de landelijke tekorten van verpleegkundig personeel ons ook raken en geheel onvoorzien het OK-complex van Alrijne Ziekenhuis Leiden tijdelijk moet sluiten en vervolgens verbouwd wordt. Dat levert een verdere productieachterstand op en vooraf niet ingecalculeerde verbouwingskosten.

Onze verpleeghuizen, Leythenrode en Oudshoorn, hebben over 2016 een verlies van €2,9 miljoen euro behaald. Deels is dit ten gevolge van het niet meer kunnen factureren van oude verrichtingen, deels omdat de verpleeghuizen een forse overproductie hebben gerealiseerd, die niet wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. Deze overproductie is het gevolg van een nog niet voldoende goed functionerend informatiesysteem, waardoor het signaleren van overproductie te laat heeft plaatsgevonden. Inmiddels is dit systeem aangepast. En met name Leythenrode wordt het eerste kwartaal geconfronteerd met een hardnekkige MRSA uitbraak, die voor veel leegstand zorgt.

Download

Terug naar boven