Peter Jue vertelt in het artikel onder andere over hoe corona een integraal onderdeel van de ziekenhuiszorg wordt. Bijvoorbeeld krijgt Alrijne meer eenpersoons- en isolatiekamers. Verder uit de bestuurder zijn zorgen over de besmettelijke Deltavariant, al weet hij zeker dat Alrijne ook een eventuele vierde coronagolf aan kan.

Tot slot gaat Peter Jue uitgebreid in op de patiënten van wie de behandeling als gevolg van de coronacrisis is uitgesteld. Hij geeft aan de patiënten zeer dankbaar te zijn voor hun geduld. Zie het nieuwsbericht Inhalen zorg vergt tijd voor meer informatie over dit onderwerp. 

Ga naar het artikel in het Leidsch Dagblad. 

Terug naar boven