Maar daarmee zijn we er nog niet. Te vaak zien we nog grote verschillen voor dezelfde behandeling tussen de per verzekeraar afgesproken tarieven. Dat is een gevolg van de onderhandelingssystematiek tussen ziekenhuis en verzekeraar, waarin soms onvoldoende ruimte was voor de effecten op afzonderlijke tarieven (we hebben het over duizenden tarieven die voor ieder afzonderlijk label jaarlijks moeten worden vastgesteld). De openheid die er nu komt zal zeker helpen om dit soort ongewenste verschillen terug te dringen.

Alrijne werkt binnen de bestaande wet- en regelgeving mee aan transparantie van de zorg. Dat geldt zowel voor de prijs als voor de kwaliteit. De ziekenhuizen werken tevens samen met branchevereniging NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) aan een goede en duidelijke vergelijkbaarheid van de ziekenhuistarieven.  

Terug naar boven