Contact

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen of twijfels oproept of dat u om een andere reden behoefte heeft aan contact met Alrijne Zorggroep. U kunt ons over dit onderwerp bereiken via ons Informatiecentrum via 071 58 29 259 of informatiecentrum@alrijne.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur. Buiten die tijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten. U kunt ons ook altijd een mail sturen. 

Voorzitter Braat van de onderzoekscommissie over de hoofdpunten in het rapport: 

Reactie Alrijne

Peter Jue reageert op het rapport:

Conclusies van het rapport

Praktijk bestond langer

De commissie constateert dat de inmiddels overleden Jos Beek solistisch te werk ging. De fertiliteitspraktijk was daarnaast tot 1998 onderdeel van het Elisabeth (later Rijnland-) Ziekenhuis in Leiderdorp. Eerder werd aangenomen dat de fertiliteitspraktijk in 1986 was overgedragen, maar dat blijkt onjuist. Beek heeft de inseminaties met eigen sperma tenminste tot 1990 doorgezet. Tot nu toe is uit DNA-onderzoek, onder meer via Fiom*, gebleken dat hier 41 kinderen uit zijn voortgekomen. De commissie heeft geen aanwijzingen dat Beek eigen sperma heeft gebruikt als afgesproken was zaad van de wensvader te gebruiken.

Zeldzaam erfelijk gen

Tijdens het onderzoek heeft de commissie geconstateerd dat Jos Beek drager was van een zeldzame erfelijke aandoening. De betrokken kinderen en ouders met wie Alrijne of Fiom contact hebben zijn hier direct over geïnformeerd. Hierbij is de deskundigheid van een klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) ingeschakeld.

Bewondering voor betrokkenen

Peter Jue: “Er is nieuwe informatie bekend geworden die maakt dat er veel op de betrokkenen afkomt. We weten dat wat Jos Beek deed ook toen tegen normen en voorschriften voor artsen indruiste. Als ziekenhuis beoordelen we dit gedrag als onacceptabel. Maar we realiseren ons ook dat dit de donorvader is van de kinderen met wie wij, voor zover zij dat wilden, het afgelopen jaar veel contact hebben gehad.

Onze betrokkenheid ligt in de eerste plaats bij de kinderen en hun ouders. Het is indrukwekkend om te horen over hun zoektocht. Wij hopen dat het rapport hen helpt een beeld te vormen. Van wat er is gebeurd en van de context in die tijd. Iedereen gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om, wij hebben daar enorme bewondering voor. En zijn dankbaar voor de manier waarop we het afgelopen jaar samen met elkaar hebben mogen optrekken.”

Commissie geraakt door verhalen

De commissie is geraakt door de verhalen. Voorzitter Braat: “De commissie deelt met de betrokkenen de waardering voor de aanpak vanuit Alrijne in deze kwestie. Dat laat onverlet dat de verhalen van de betrokkenen en hun worsteling ons als commissie diep hebben geraakt. Wij doen daarom niet alleen aanbevelingen aan Alrijne, maar aan diverse organisaties in Nederland, inclusief de overheid, om betrokkenen beter te ondersteunen in hun zoektocht. Dat is nodig voor huidige donorkinderen en ook met het oog op waarschijnlijke nieuwe vergelijkbare zaken.”

Zoeken naar andere mogelijke betrokkenen

Kern van de aanbevelingen is beter de weg te wijzen aan donorkinderen, meer nazorg met specifieke expertise te organiseren en drempels te verlagen om informatie rondom een donorvader te vinden. De commissie doet hier concrete voorstellen voor.

Alrijne Zorggroep wordt daarnaast aangeraden om actief op zoek te gaan naar meer mogelijke betrokkenen, nu blijkt dat Jos Beek zijn praktijk langer heeft gehad dan aanvankelijk werd aangenomen.

Steun voor pleidooi meer nazorg

Jue: “Het pleidooi om landelijk nazorg voor donorkinderen te organiseren door mensen met specifieke expertise ondersteunen wij van harte. We zijn daarnaast blij dat de commissie bredere aanbevelingen heeft gedaan om donorkinderen te ondersteunen. Als Alrijne nemen we uiteraard de aanbeveling van de commissie over om nog meer betrokkenen proberen te bereiken. Wij gaan graag in een persoonlijk gesprek na wat wij kunnen betekenen.”

Samen volgende stap zetten

“Samen met de huidige betrokkenen met wie wij contact hebben blijven wij zoeken naar een goed vervolg, bijvoorbeeld in de kwestie van de zeldzame erfelijke aandoening. Veel dank aan iedereen die in welke vorm dan ook aan het werk van de commissie heeft bijgedragen en het daarmee ook voor ons mogelijk maakt samen met de betrokkenen een volgende stap op dit pad te zetten”, aldus Jue.

Lees hier het volledige rapport van de commissie Braat.

Lees hier het nieuwsbericht: Verklaring over voormalig gynaecoloog Jos Beek.

*Fiom is gespecialiseerd in afstammingsvragen.

Contact

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen of twijfels oproept of dat u om een andere reden behoefte heeft aan contact met Alrijne Zorggroep. U kunt ons over dit onderwerp bereiken via ons Informatiecentrum via 071 58 29 259 of informatiecentrum@alrijne.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur. Buiten die tijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten. U kunt ons ook altijd een mail sturen. Het Informatiecentrum is speciaal bedoeld voor mensen met vragen over dit onderwerp. U wordt te woord gestaan door een belteam. Uiteraard wordt er zeer vertrouwelijk met uw informatie en gegevens omgegaan.

 

Meer informatie

  • Fiom beheert een DNA-databank, waar je als mogelijk donorkind kunt nagaan of er een DNA-match is.
  • In de jaren 70 en 80 werd wensouders vaak geadviseerd om donorschap geheim te houden. Inmiddels zijn die inzichten veranderd. Wilt u als ouder in gesprek met uw kind? Als u dat wilt kan Fiom hierbij ondersteunen.
  • Meer informatie is ook te vinden op de website van het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie inclusief verwijzingen naar relevante organisaties en gespecialiseerde hulpverleners.
Terug naar boven