In Nederland kampen ongeveer 350.000 mensen met chronische wonden. Vaak zijn deze patiënten niet bekend bij de huisarts en worden de wonden door een verpleegkundige van de thuiszorg behandeld. Normaliter geneest een wond binnen 3 tot 6 weken, tenzij er sprake is van een andere aandoening of ziekte. Hiervoor is expertise van een wondarts nodig. Het duurt nu gemiddeld 30 weken  voordat een patiënt een consult bij een wondarts heeft. Vervelend, omdat mensen pijn, verminderde mobiliteit en daardoor veelal eenzaamheid ervaren, maar het kan ook ronduit gevaarlijk zijn. Als een chronische wond niet tijdig wordt behandeld, kan dit ernstige complicaties tot gevolg hebben. Daarnaast kost het behandelen van chronische wonden nu zo’n 1,5 miljard euro.

Dichtbij huis

Alrijne Ziekenhuis, huisartsenpraktijken Lupine in Alphen aan den Rijn en Florijn uit Leiderdorp, thuiszorgorganisatie ActiVite en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben nu de handen ineengeslagen om mensen met chronische wonden beter te helpen. Een goed voorbeeld van zogenoemde ‘anderhalvelijnszorg’ (de 1e lijn is de huisarts en 2e lijn is het ziekenhuis). Door deze samenwerking wordt de patiënt met een wond dicht bij huis en onder regie van de huisarts behandeld. De wondverpleegkundige van ActiVite schakelt bij het signaleren van een wond de huisarts in, en zo nodig is er overleg met het Alrijne wondcentrum. De wondarts van het Alrijne zal eenmaal in de twee weken bij de huisartspraktijk van Lupine en de Florijn een triagespreekuur houden waar ook door de thuiszorg patiënten met een stagnerende wond gezien kunnen worden. Door de vroege herkenning van chronische wonden zal de tijd tot genezing enorm worden verkort.

Betere wondzorg

Het initiatief voor dit project werd genomen door Maartje Hesseling,  wondzorgverpleegkundige van huisartsenpraktijk Lupine. Zij polste Wouter Brekelmans, arts in het wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis, die vervolgens de motor achter het project werd: “Het is geweldig dat het gelukt is met alle partijen in de zorgketen afspraken te maken om de wondzorg van patiënten in deze regio te verbeteren. Alleen bij complexe wonden moeten mensen naar het ziekenhuis. Voor patiënten een enorme verbetering van de kwaliteit van leven en daarbij besparen we vermoedelijk veel geld door snellere genezing, lagere verpleegkosten en minder kosten voor verbandmiddelen besparen we daarnaast veel geld.”

Scholing

Als na behandeling van de wond door het thuiszorgteam genezing uitblijft, zal de wondverpleegkundige van ActiVite de patiënt tijdig terugverwijzen naar de huisarts. Als een wond na 4 tot 6 weken onvoldoende genezen is, bekijkt de wondarts de wond bij de huisarts  in de praktijk. Er wordt dan beoordeeld of de patiënt door huisarts of thuiszorg kan blijven worden behandeld of dat er aanvullende onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis nodig zijn. Dat voorkomt dat patiënten onnodig of juist te laat naar het ziekenhuis worden verwezen.  Huisartsen en wondverpleegkundigen van huisartspraktijken en de thuiszorg hebben de afgelopen tijd scholing gekregen om chronische wonden nog beter te leren herkennen en te beoordelen.

Unieke samenwerking

Uniek aan dit project is dat er voor het eerst in Nederland op het gebied van wondzorg wordt samengewerkt tussen álle betrokken partijen. In de pilotfase zal worden onderzocht of de aannames over de verbetering van zorg juist zijn en welke elementen een voorwaarde  zijn om deze zorg ook in andere regio’s op deze manier te organiseren. Zorg en Zekerheid ondersteunt het project en heeft met alle betrokken zorgaanbieders financiële afspraken gemaakt.

Terug naar boven