Wat houdt de campagne ‘3 goede vragen’ in?

‘3 goede vragen’ is een bewustwordingscampagne ontwikkeld door de Patiëntenfederatie NPCF en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). De 3 goede vragen helpen de patiënt om zaken goed op een rijtje te krijgen voordat beslissingen over iemands zorg genomen worden. Want als de patiënt goed geïnformeerd is over wat er wel of niet mogelijk is, en of er ook nog andere opties zijn, kan er gezamenlijk een juiste beslissing genomen worden.

Die drie vragen luiden:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Samen zetten arts en patiënt de mogelijkheden op een rijtje. Is een operatie nodig of is fysiotherapie ook een mogelijkheid? Moet er direct behandeld worden of is afwachten misschien ook een optie? Wat zijn de risico’s van een operatie? Welke resultaten mag je van een operatie verwachten? Persoonlijke omstandigheden als leeftijd, beroep, eigen wensen en doelen kunnen ook een rol spelen bij de beslissing. 

Wat betekent dat voor u?

De campagne start 1 april en eindigt eind juli. Als u in die periode een afspraak maakt met een sportarts van Alrijne ontvangt u bij de bevestigingsbrief van uw afspraak een folder met informatie over de campagne. Ook hangen er posters en staan er kaartjes op het bureau van de arts. Tijdens de afspraak kunnen de 3 vragen gesteld worden. De sportartsen zijn gecoacht en getraind om het gebruik van de 3 goede vragen te stimuleren en met u te bespreken. Aan het einde van de afspraak wordt u gevraagd om uw  bevindingen door middel van een (online) enquête formulier met ons te delen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de polikliniek Sportgeneeskunde. Of kijk op www.3goedevragen.nl

3goedevragen

Terug naar boven