2016 is met recht een jaar vol beweging. Beweging in de goede richting, maar we zijn er nog niet. We hebben als doel samen de inwoners van onze regio de allerbeste zorg te bieden. Samen met collega’s, samen met zorgpartners en vooral natuurlijk: samen met onze patiënten en cliënten. Het jaar sluiten we af met een negatief resultaat van 6,1 miljoen euro, waarvan 3,2 miljoen bij Alrijne Ziekenhuis en 2,9 miljoen bij de verpleeghuizen.

Onze uitdaging: in een continu veranderend zorgklimaat de beste zorg in de regio voor patiënten en cliënten blijven bieden Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur

In 2016 is de invulling van de klinische profielen van onze ziekenhuislocaties een feit. Voor veel collega’s van Alrijne betekent de fusie een belangrijke verandering, in samenwerking, in werkplek en vaak in werkwijzen. Voor onze verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn wordt in 2016 gezocht naar een overnamepartner, een zorgorganisatie die zich primair richt op de ouderenzorg. Een zorgvuldig selectietraject en serieuze onderhandelingen met één voorkeursorganisatie volgen, maar in voorjaar 2017 wordt besloten de twee verpleeghuizen bij Alrijne Zorggroep te houden en voor hen een toekomstbestendig plan te maken.

We betreuren de financiële jaarafsluiting, die door verschillende oorzaken negatief is, ten zeerste. Fuseren als investering in een gezonde toekomst kost op korte termijn geld, maar levert op lange termijn meerwaarde op. Meerkosten in 2016 waren de kosten voor de fusie, maar ook de overgangsregeling voor de oude onregelmatigheidstoeslag en de afwaardering van de oude elektronische patiëntendossiers. In een jaar waarin (zorg-) activiteiten intensief zijn gereorganiseerd is het niet gelukt om financieel positieve resultaten te behalen.

Daarnaast is de introductie van het nieuwe gezamenlijke EPD tijdsintensief en levert een productieachterstand op ten gevolge van het leerproces. 2016 is bovendien het jaar waarin de landelijke tekorten van verpleegkundig personeel ons ook raken en geheel onvoorzien het OK-complex van Alrijne Ziekenhuis Leiden tijdelijk moet sluiten en vervolgens verbouwd wordt. Dat levert een verdere productieachterstand op en vooraf niet ingecalculeerde verbouwingskosten.

Onze verpleeghuizen, Leythenrode en Oudshoorn, hebben over 2016 een verlies van €2,9 miljoen euro behaald. Deels is dit ten gevolge van het niet meer kunnen factureren van oude verrichtingen, deels omdat de verpleeghuizen een forse overproductie hebben gerealiseerd, die niet wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. Deze overproductie is het gevolg van een nog niet voldoende goed functionerend informatiesysteem, waardoor het signaleren van overproductie te laat heeft plaatsgevonden. Inmiddels is dit systeem aangepast. En met name Leythenrode wordt het eerste kwartaal geconfronteerd met een hardnekkige MRSA uitbraak, die voor veel leegstand zorgt.

Veranderend zorgklimaat

Onze uitdaging: in een continue veranderend zorgklimaat de beste zorg in de regio voor patiënten en cliënten blijven bieden Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur

De verandering is nodig omdat de visie op zorg in Nederland, maar ook wereldwijd, verandert. De focus op ziekte en zorg verschuift naar het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. De zorg draait om het zelfstandig laten functioneren van veelal oudere mensen, waarbij eigen regie en veerkracht centraal staan.

Samenwerking in de regio is daarom één van onze aandachtsgebieden, om bijvoorbeeld beter en eerder de ‘kwetsbare ouderen’ de zorg te bieden die zij nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. Om hen, na een ziekenhuisopname, goed over te dragen aan wijkverpleging of huisarts. Om ervoor te zorgen dat zij thuis weer zelfstandig kunnen functioneren, met de juiste hulp. Ook samenwerkingsvormen met andere ziekenhuizen, zoals met het Groene Hart Ziekenhuis in ‘Samen +’ voor de behandeling van onder andere borst- en darmkanker, schildklierchirurgie en urologische oncologie en met het LUMC rond o.a. hartoperaties, diabeteszorg en opleidingen.

Continu verbeteren

We werken continu aan het verbeteren van de zorg en de zorgketen, en stellen de patiënt daarbij centraal Marja Ho-Dac, lid raad van bestuur

Het afstemmen en optimaliseren van de nieuwe processen en het leren van elkaar om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, kost tijd, maar helpt ons ook te werken aan een nieuwe Alrijne cultuur. Samen is onze kern.

Onze ziekenhuislocaties worden steeds duidelijker geprofileerd. Vanuit een stevige basis leveren wij in onze drie ziekenhuizen samen medisch specialistische zorg. Ieder van de drie ziekenhuizen, in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, biedt voor verwijzers en patiënten toegang tot kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg.

Ondersteunend aan de zorg worden ook locaties, gebouwen en techniek aangepast. Terwijl de verbouwing voor de nieuwe Spoedpost in september de tweede fase in gaat, om in mei 2017 open te gaan, wordt op 26 mei baby Lotte geboren in één van de nieuwe verloskamers in Leiderdorp. In oktober wordt gestart met de bouw van poliklinische ruimtes in Woonservicecentrum SassemBourg, waar vanaf januari 2017 de poliklinieken hun deuren openen. In november 2016 wordt het Moeder- en Kindcentrum in Leiderdorp geopend, met komiek en kinderboekenschrijver Jochem Myjer als ambassadeur. Onze collega’s werken hard samen, om de verbouwingen en verhuizingen te realiseren. Om de nieuwe samenwerkingen te realiseren.

In november 2016 worden onze twee elektronische patiëntendossiers (EPD) samengevoegd tot één EPD. Een complexe operatie, die vooraf grondig is voorbereid. Het overzetten van medische dossiers en patiëntgegevens is succesvol verlopen, maar het overzetten van productiegegevens bleek problematischer dan vooraf voorzien. Voor het publiceren van de jaarrekening over 2016 heeft Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) ons daarom uitstel verleend tot 1 oktober 2017.

Trots op onze medewerkers

Trots op onze medewerkers, die samen de beste zorg in de regio bieden Mark de Jong, lid raad van bestuur

Ook in 2016 krijgen we belangrijke keurmerken. In februari ontvangen Alrijne Ziekenhuizen Leiderdorp en Alphen aan den Rijn als “best practice” opnieuw de NIAZ-accreditatie, Leiden heeft een jaar eerder dit keurmerk gekregen. In mei krijgt Verpleeghuis Oudshoorn het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk. De keurmerken laten zien dat Alrijne Zorggroep staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Later in 2016 volgen keurmerken voor Stomazorg, het nationaal MS fonds, het vaatkeurmerk en spataderkeurmerk. Ook in 2016 ontvangt Alrijne Zorggroep het roze lintje voor borstkankerzorg en beoordeelt Zorgverzekeraar CZ de borstkankerzorg van Alrijne Ziekenhuis in de hoogste categorie. Alrijne Ziekenhuis mag zich voor borstkankerzorg rekenen tot de beste ziekenhuizen in Nederland.

Daar zijn we trots op.

Maar bovenal zijn we trots op onze medewerkers, die samen de beste zorg in de regio bieden.

We hopen dat ons jaaroverzicht u laat zien dat 2016 voor Alrijne Zorggroep een jaar in beweging is geweest. Met helaas een negatief financieel resultaat, maar met een positieve beweging in de goede richting.

Raad van bestuur,

Ron Treffers
Mark de Jong
Marja Ho-dac-Pannekeet

Onze uitdaging: in een continu veranderend zorgklimaat de beste zorg in de regio voor patiënten en cliënten blijven bieden Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur
Terug naar boven