Magnetische, metalen en elektrische voorwerpen verstoren de MRI. Voor uw veiligheid en een optimale beeldvorming wordt u voorafgaand aan het MRI-onderzoek via een vragenlijst gecontroleerd op aanwezigheid van metaal. Heeft u inwendige magnetische of elektrische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een pacemaker of een insulinepompje), dan kunt u geen MRI-scan ondergaan. Dit geldt ook voor sommige kunsthartkleppen, vaatclips, inwendige gehoorprothesen en eventueel aanwezige metaalsplinters in het oog. Indien er een reëele kans bestaat voor metaalsplinters, zal voor aanvang van het onderzoek een röntgenfoto worden gemaakt om uit te sluiten dat er (nog) splinters aanwezig zijn. Heeft u een prothese, metalen pennen of schroeven in uw lichaam, dan kan een MRI-onderzoek wél plaats vinden, mits het hulpmiddel langer dan acht weken geleden is geplaatst. Make-up bevat metalen bestanddelen. Bij onderzoeken van het hoofd wordt u daarom verzocht geen make-up te gebruiken.

Terug naar boven