Nee, er is geen limiet voor het gebruik van straling  tijdens medisch onderzoek. Het mogelijke risico van de gebruikte straling tijdens medisch onderzoek wordt wereldwijd als acceptabel beschouwd. Uw verwijzend arts en de radioloog beoordelen altijd of het medisch voordeel opweegt tegen het mogelijke risico van de röntgenstraling.

Terug naar boven