Als u zwanger bent of vermoedt dat u dat bent, moet u dit altijd van te voren aan uw arts melden. Zo lang het medisch voordeel opweegt tegen het lage risico van de straling, is er geen reden om geen gebruik te maken van röntgenstraling. Met de huidige, moderne apparatuur en technieken is röntgenonderzoek over het algemeen veilig voor zwangeren. Voor slechts enkele onderzoeken met röntgenstraling zijn specifieke overwegingen wel noodzakelijk. Er wordt altijd door de verwijzend arts, radioloog en MBB'er overwogen of medisch onderzoek zonder gebruik van straling (zoals echografie of MRI) een mogelijk alternatief is.

Terug naar boven