Heeft u een pijnlijk of branderig gevoel bij het urineren of voelt u vaker de aandrang om te plassen? Mogelijk heeft u last van een blaasontsteking. Neemt u dan contact op met uw huisarts.
Bent u al onder behandeling op de polikliniek urologie, dan kunt u ook na telefonisch overleg met de verpleegkundige van de polikliniek uw urine op de polikliniek komen inleveren.

Terug naar boven