Per 1 februari hebben wij daarom een nieuw zorgproduct aangemaakt in ZorgDomein; Verwijsafspraak Liesbreuk. U vindt deze onder Heelkunde > Aandoeningen buikwand/lieskanaal/scrotum. In dit traject komt de patiënt eerst voor een consult bij de chirurg op de gekozen ziekenhuis locatie. Als blijkt dat een operatie nodig is, dan wordt de patiënt in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn geopereerd.
Daarnaast hebben we ook een nieuw zorgproduct voor de Liesbreuk: single visit. De start van dit zorgtraject van de liesbreukchirurgie is echter uitgesteld vanwege het geldende coronatestprotocol voor ingrepen. Zodra er groen licht is, zullen we u informeren en zal ook dit product zichtbaar zijn in ZorgDomein.

Hernia Diafragmatica: Reflux met indicatie voor anti-reflux chirurgie

De behandelingen binnen Samen+, het samenwerkingsverband tussen Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis, worden de komende maand verder uitgebreid. Vanaf half februari 2021 wordt ook gestart met samenwerking op het gebied van operaties aan een middenrifbreuk. In ZorgDomein vindt u onder MDL > Overige zorgvragen Maag-darm-leverziekten > Reflux / dyspepsie / bovenbuikspijn een nieuw product: Reflux met indicatie voor anti-reflux chirurgie. In dit traject heeft de patiënt eerst een consult bij de MDL-arts, deze bepaalt de verdere diagnostiek. Het diagnostisch traject vindt vooral plaat op de locatie Leiden. In een multidisciplinair overleg met chirurgen, radiologen en MDL-artsen wordt een operatie-indicatie besproken. Een eventuele operatie vindt plaats in het Groene Hart Ziekenhuis of Alrijne Leiderdorp.
Voor alle bovenstaande zorgproducten geldt dat nacontrole plaats vindt op de eigen ziekenhuislocatie.

Terug naar boven