Nieuwe CT-scanner op SEH


In december is een nieuwe CT-scanner op de SEH is in gebruik genomen. Op deze CT-scanner worden zowel patiënten van de SEH gescand als ook een groot deel van de klinische patiënten. De nieuwe CT-scanner maakt een betere doorstroming op de SEH mogelijk. Ook kunnen we nu gemakkelijker corona- en niet-coronapatiënten scheiden. Daarnaast kunnen patiënten die verdacht worden van een CVA vanuit de ambulance gelijk, zonder lift, door naar de CT-scanner om vast te stellen of trombolyse geïndiceerd is.

COVID-kamers op SEH

Naast de CT-scanner zijn op de SEH ook vijf speciale COVID-kamers in gebruik genomen. Deze COVID-kamers spelen een grote rol om te voorkomen dat patiënten met het coronavirus ook anderen kunnen besmetten en om te zorgen dat zij worden opgevangen door medewerkers in beschermende uitrusting. De COVID-kamers liggen zeer dicht bij de ambulancehal, zodat patiënten met verdenking corona een minimale afstand over de SEH af hoeven te leggen.

Afdeling Radiologie vervangt veel apparatuur


De afdeling Radiologie gaat de komende tijd veel apparatuur vervangen. Dit is een mooie ontwikkeling binnen de samenwerkingsovereenkomst met Philips. Naast de plaatsing van de CT-scan op de SEH, worden begin dit jaar de MRI- en CT-scan in Leiden vervangen. Dit brengt een flinke verbouwing met zich mee. In Leiden komt een 3 Tesla MRI, een toestel dat ook geschikt is voor specialistische onderzoeken. Hierdoor kunnen meer patiënten op de polikliniek in Leiden ook voor diagnostiek terecht op de Houtlaan in Leiden en hoeven zij niet naar Leiderdorp toe.
Ook worden vanaf begin 2021 de bucky-systemen op alle drie de locaties vernieuwd. Dit zijn de apparaten waarop de röntgenfoto’s worden gemaakt. Tenslotte wordt ook een flink aantal echotoestellen vernieuwd.


Op deze website kunt u over alle huidige bouwprojecten lezen.

Terug naar boven