Nierstenen
We zetten lasers al langer in voor de vergruizing van nierstenen. Deze nieuwe laser (de thulium-fiber laser) werkt echter nog beter en sneller. Hij kan grotere nierstenen aan en daarnaast maakt hij ze fijner. Dus in plaatst van gruis wordt de steen zo fijn als stof. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten na de ingreep.

Prostaat
We zetten de thulium-fiber laser ook in voor behandelingen bij een prostaatvergroting. Vaak worden klachten ten gevolge van prostaatvergroting eerst met medicijnen behandeld. Als dat onvoldoende helpt of als er te veel bijwerkingen van de medicijnen zijn, kan een ‘TUEB’ worden voorgesteld. Wij zijn een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die op deze manier werkt. Bij deze behandeling voert de uroloog de operatie uit via de plasbuis in plaats van een buikoperatie. Dit is uiteraard veel minder ingrijpend voor de patiënt. We zetten de nieuwe laser ook in bij deze operaties. De operatie gaat dan niet alleen sneller maar geeft ons ook de mogelijkheid het weggehaalde weefsel achteraf te onderzoeken. We verwachten dat de patiënt met deze ingreep minder klachten heeft en minder lang in het ziekenhuis hoeft te blijven na de operatie.

 

Terug naar boven