Hersenschade beperken
Om hersenschade bij patiënten zoveel mogelijk te beperken en de revalidatiekansen te vergroten, is het belangrijk dat de tijd tussen binnenkomst en toedienen van de trombolyse zo kort mogelijk is. De snelheid waarmee wordt getrombolyseerd, wordt aangegeven met de ‘door-to-needle-time’, de tijd tussen binnenkomst (door) en het tijdstip van trombolyseren (needle). In de afgelopen jaren ligt de landelijke ‘door-to-needle-time’ op 24 à 25 minuten (mediaan). Wij hebben de afgelopen jaren altijd op de landelijke mediaan gezeten.

Aanpak
Vanuit de afdeling Neurologie is begin 2020 een verbetertraject op dit proces ingezet. Het pad van ‘door-to-needle’ dat de patiënt volgt, is inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd. Met behulp van de LEAN-methode is het proces nog efficiënter ingericht met als doel de ‘door-to-needle’ met 3 minuten te verkorten.

Het vernieuwde proces
Op 1 november 2020 is officieel gestart met dit vernieuwde proces. De doelstelling om de ‘door-to-needle’ met 3 minuten te verkorten, is nu al behaald. En daar zijn we heel trots op! Het project is echter nog niet afgerond. Het verbeterteam is nu bezig het ‘door-to-needle’ proces verder te verbeteren. Afgelopen december is een nieuwe CT-scanner in gebruik genomen op de SEH. Hierdoor hopen we de trombolyse nog sneller te starten en daarnaast hopen we het snelste ziekenhuis van Nederland te worden.

Event-to-door-time
Uiteraard is het nog belangrijker dat een patiënt bij klachten die kunnen duiden op een CVA, zich zo snel mogelijk wendt tot medische hulp. Wanneer de patiënt zich bij de huisarts meldt, moet hij direct beoordeeld worden of bij hoge verdenking moet een ambulance komen. De dienstdoende neuroloog van ons ziekenhuis is sinds kort tijdens kantoortijden via een mobiel nummer (06 -27877856) direct bereikbaar voor overleg bij spoedeisende patiënten. De bereikbaarheid in diensturen is niet veranderd. Zie hiervoor ook het artikel over Brain Race.

Terug naar boven