Videoconsult over waardes


Er wordt zorgvuldig bekeken welke patiënten in aanmerking komen voor thuismonitoring. Is dat het geval, dan krijgen zij een COVID-box mee naar huis. Hierin zit een saturatie-, bloeddruk- en thermometer die zij in bruikleen krijgen van het LUMC. Een uitgebreid informatiepakket licht toe wat er moet gebeuren. Zoals drie keer per dag verschillende waardes meten en een vragenlijst invullen. Het LUMC bespreekt de waardes dagelijks in een video-consult met de patiënt.


Nazorg


De zorg voor deze patiënten dragen we dus tijdelijk over van Alrijne naar LUMC. Is het nodig dat een thuisherstellende patiënt een specialist ziet, dan gebeurt dat wel door Alrijne. Als de thuismonitoring stopt, dan heeft een specialist van Alrijne contact met de patiënt om eventuele verdere nazorg te bespreken.
Als huisarts ontvangt u een kopie van de verwijsbrief van Alrijne naar thuismonitoring via het LUMC.

Terug naar boven