Alle, reeds bestaande, afspraken zijn nu op één plek centraal geborgd. Dit draagt bij aan helder en eenduidig beleid voor zowel verwijzers als ontvangers van verwijzingen. Als ziekenhuis moeten we verantwoording afleggen (fysieke controle op de verwijzingen), en dus moeten we voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het regionale verwijsbeleid zijn:

  • Verwijzingstermijn: Voorheen was een verwijsbrief onbeperkt geldig, maar nu is de geldigheidsduur beperkt tot 1 jaar. De enige uitzondering is als er aantoonbaar sprake is van een langere wachttijd bij een specialisme dan 1 jaar.
  • Nieuwe verwijzing na terugverwijzing: Eerder was het mogelijk voor een patiënt om binnen 1 jaar na terugverwijzing (met een brief) naar de huisarts terug te komen met dezelfde zorgvraag zonder een nieuwe verwijzing. Dit is veranderd; nu is er altijd een nieuwe verwijzing nodig na terugverwijzing naar de huisarts, tenzij het gaat om een complicatie van de oorspronkelijke zorgvraag.

Zie ook het verwijsbeleid op onze website. 

Een stap terug

Een van de landelijke afspraken betekent in de regio ZHN een administratieve stap terug, namelijk indien een reeds naar de huisarts terugverwezen patiënt zich binnen een jaar opnieuw met dezelfde klacht meldt, is een nieuwe verwijzing nodig. 

Toevoeging in ZorgDomein

Tijdens de Ronde Tafels is besloten het verwijzen voor de huisartsen in deze gevallen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de eisen die gesteld worden aan de gegevens in een verwijzing. Daarom is in ZorgDomein bij elk specialisme vanaf 19 december 2023 een zorgproduct toegevoegd: ‘retour i.v.m. reeds bekende klacht’. Dit aanbod wordt bij elk specialisme geplaatst onder de zorgvraag ‘overige zorgvragen’. Zie onderstaand een voorbeeld.  

Over de Ronde Tafels 

De Ronde Tafels is een initiatief van Alrijne en de leden van de Alrijne Huisartsen regieraad (HARR). Aan de Ronde Tafels spreken huisartsen en medisch specialisten over de knel- en verbeterpunten rondom hun samenwerking.  Aan deze tafels nemen afgevaardigden van medisch specialisten en huisartsen deel, vanuit Coöperatie De LIMES, Rijn & Duin, Alrijne en LUMC. 

Lees meer over de Ronde Tafels. Bekijk ook het laatste overzicht van alle ontwikkelingen en resultaten. 

Terug naar boven