Prioriteringssessie

De eerste Ronde Tafel stond in het teken van een prioriteringssessie inzake de knelpunten en frustraties in de samenwerking. Ook is in dit kader gesproken over verbeteringen in de samenwerking tussen Alrijne en LUMC ten behoeve van de huisartsen en zorg voor onze patiënten. Met de uitkomst van de prioriteringssessie gaan we komende periode in de vervolgtafels gezamenlijke oplossingen uitwerken voor:

 • Optimaliseren van de verwijsstroom
  Bijvoorbeeld het verminderen van de administratieve ballast bij opnieuw moeten verwijzen of van het terug moeten verwijzen naar de huisarts als er een ander medisch specialisme nodig is voor de behandeling van de klacht. Andere voorbeelden zijn:
  1. uitstroomproblematiek en het verschil in oordeelsvorming bij ontslag uit het ziekenhuis
  2. onduidelijkheid inzake het voorschrijven van medicatie en wie verantwoordelijk is bij complicaties
  3. verwijzen met een vraag welke reeds eerder gesteld is
  4. verwijzen op vrijdagmiddag in samenwerking met de SEH

 • Afstemming van zorgtaken
  Bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken voor veel voorkomende zorgpaden. Dit zijn afspraken over waar de een stopt met de behandeling en een ander het oppakt. Denk ook aan wat het beleid is qua verdeling van taken zolang iemand op de wachtlijst staat dan wel onder behandeling is in het ziekenhuis.

 • Bereikbaarheid
  Bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid, maar ook communicatie via Teleconsultatie/Digitaal Meekijkconsult.

  NB. met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid wordt het beleid bij Alrijne per 1 april al aangepast. Zie: ‘Nieuw beleid telefonische bereikbaarheid poliklinieken per 1 april’.

Over de Ronde Tafels

Aan deze tafel neemt een afvaardiging van medisch specialisten en huisartsen deel vanuit Coöperatie de Limes, Rijn & Duin, LUMC en Alrijne. Middels een extra nieuwsbrief in december brachten wij u op de hoogte van het initiatief van de Ronde Tafels om knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen uit de regio en het ziekenhuis op te lossen. De volgende Ronde Tafel vindt plaats in april.

Meer informatie

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de uitkomsten. Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ineke Kolijn via ikolijn@alrijne.nl.

Terug naar boven