• De audicien en audioloog zijn opgenomen als geldig verwijzers in het overzicht van bijlage 1.
  • Verder zijn er een aantal voetnoten toegevoegd aan de lijst:
    • Voetnoot 10) voor Zilveren Kruis labels, “een basisarts werkzaam in een verpleeghuis indien de patiënt in een verpleeghuis woont en niet over een huisarts beschikt”;
    • Voetnoot 11) De PA/VS werkzaam binnen MSZ of eerste lijn of verpleeghuizen mogen niet verwijzen in geval van medische specialistische revalidatie behandelingen;
    • Voetnoot 12) voor Zilveren Kruis labels, de tandarts/orthodontist mag ook verwijzen voor dermatologie;
    • Voetnoot 13) Tandprothetici mogen voor Zilveren Kruis labels alleen verwijzen naar de kaakchirurg bij verdenking van pathologie in tandeloze mond.

Verder zijn een aantal praktijkcasussen toegevoegd, welke voortkwamen uit vragen vanuit de eerste lijn.

Terug naar boven