Toestemming van de patiënt

Als huisarts heeft u alleen inzage in de dossiers van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven. We vragen onze patiënten via 'Toestemming geven' in MijnAlrijne en aan de Registratiebalies in de ziekenhuizen of zij hiervoor toestemming verlenen. Alrijne hanteert een opt-in toestemming (expliciet toestemming geven), in lijn met de wetgeving. We streven ernaar dat een zo groot mogelijk aantal patiënten hun keuze vastlegt. Ook landelijk wordt er campagne gevoerd om dit te stimuleren.

Help mee met toestemming vastleggen

Als huisarts kunt u een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de toestemmingen. Breng tijdens gesprekken met uw patiënten onder de aandacht dat zij hun toestemming kunnen vastleggen via 'MijnAlrijne' of de registratiebalies in het ziekenhuis. Wij bieden materiaal aan, zoals posters en kaartjes, voor in uw praktijk. Deze kunt u bestellen via onze relatiebeheerder, Ineke Kolijn: ikolijn@alrijne.nl

Ontwikkelingen: HAP & vlog 

Naast het streven om het aantal toestemmingen te vergroten, zijn er andere ontwikkelingen gaande. We zijn voornemens om het Zorgverlenersportaal ook beschikbaar te stellen voor de Huisartsenposten in de regio. Hierdoor krijgt u buiten kantoortijden ook toegang tot het Zorgverlenersportaal. We houden u op de hoogte van deze ontwikkeling. 

Daarnaast willen we u graag ondersteunen bij het gebruik van het Zorgverlenersportaal. In een volgende nieuwsbrief deelt een huisarts uit de regio via een video hoe en waarvoor hij het portaal gebruikt, met handige tips en tricks. Houd dus uw mail in de gaten!

Over het Zorgverlenersportaal

Het Alrijne Zorgverlenersportaal stelt u in staat om real-time, zonder vertraging, gegevens te raadplegen van uw eigen patiënten. Dit omvat labuitslagen, medicatie, metingen, naslag en correspondentie. Meer informatie.

Terug naar boven