De ergotherapeut begeleidt en adviseert u bij het zoeken naar mogelijkheden om de voor u belangrijke activiteiten te kunnen voortzetten en behandelt u met als doel uw zelfstandigheid te bevorderen of te behouden.

Bij Alrijne zijn twee ergotherapeuten werkzaam, die waar nodig kunnen worden ingeschakeld. De ergotherapeuten zijn met name werkzaam op de afdeling neurologie en de zogenaamde stroke-unit (een stroke is een hersenbloeding/infarct). De ergotherapeut kan ook op andere afdelingen worden ingeschakeld.

Daarnaast adviseert de ergotherapeut bij zorgvragen na de ziekenhuisopname en bij het aanvragen of regelen van hulpmiddelen of aanpassingen voor in uw thuissituatie.

Indien u in aanmerking komt voor ergotherapie, komt de ergotherapeut aan uw bed. De ergotherapeut onderzoekt de aard en oorzaak van uw klachten. Zo mogelijk wordt er samen met u een hulpvraag en behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen hangt af van het soort hulpvraag en het verloop van de behandeling.

Soms zal blijken dat revalidatie na de ziekenhuisopname noodzakelijk is. U krijgt dan langer de tijd therapie te volgen in voorbereiding op uw thuiskomst. Een behandeling kan zijn:

  • training van motoriek, zoals de arm- en handfunctie tijdens het aankleden, schrijven enzovoort;
  • activiteiten op een andere manier leren uitvoeren dan u gewend was, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een vaste volgorde;
  • inschakelen van hulpmiddelen zoals aangepast bestek of een rolstoel.

De ergotherapeut behandelt u met als doel uw zelfstandigheid te bevorderen. Hier zult u zelf aan mee moeten werken. Het kan zijn dat de ergotherapeut u oefeningen leert die u zelfstandig moet uitvoeren.

Informatie opvragen

Wij kunnen u via onze website helaas nog niet alle informatie bieden van behandelingen en onderzoeken. Wilt u informatie opvragen over een behandeling of onderzoek dat niet beschikbaar is, dan kunt u een verzoek doen aan de afdeling patiëntencommunicatie. Stuur een e-mail naar patientencommunicatie@alrijne.nl o.v.v. uw naam, onderwerp van uw informatie aanvraag, de betreffende locatie van Alrijne en eventuele contactgegevens. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hulpmiddelen

Vaak wordt er voor uw behandeling gebruik gemaakt van hulpmiddelen (zoals een rolstoel of aangepast bestek). U krijgt deze hulpmiddelen voor de periode dat u in het ziekenhuis bent opgenomen in bruikleen, ze mogen niet mee naar huis.

Barendregt,E 1

E.B. (Elvira) Barendregt

Ergotherapeut

Maria De Boer Ergotherapeut 8933

M.M. (Maria) de Boer

Ergotherapeut

Botter,E 1

E.A. (Eline) van der Flier – Botter

Ergotherapeut

Terug naar boven