}

Om alle problemen die in de palliatieve fase kunnen optreden, vroegtijdig te signaleren, te behandelen en u daarmee zo goed mogelijk te ondersteunen is een deskundige aanpak noodzakelijk. We kijken hierbij niet alleen naar lichamelijke klachten, maar er is ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vragen of problemen. 

Niet alleen voor patiënten in de laatste levensfase

Een misverstand is dat palliatieve zorg vaak gezien wordt als de zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte, die in de laatste levensfase verkeren (terminaal zijn). Palliatieve zorg wordt tegenwoordig vaak tegelijkertijd met ziektegerichte behandelingen aangeboden, zoals tijdens de behandeling met chemotherapie. Ook bij COPD en hartfalen wordt behandeld met medicatie en komen ziekenhuisopnames vanwege verergering van klachten regelmatig voor.

Het palliatief adviesteam streeft naar een optimale samenwerking tussen alle hulpverleners, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. Hiermee wordt de totale zorg voor u zo goed mogelijk gewaarborgd. Het team houdt rekening met de specifieke wensen en behoeften van u en uw naasten. Zij kunnen u op de volgende manieren ondersteunen:

  • behandeling van lichamelijke symptomen;
  • ondersteuning bij psychische problemen;
  • ondersteuning bij sociale en levensbeschouwelijke zorgen en vragen;
  • ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen;
  • voorlichting over mogelijkheden in de terminale fase;
  • begeleiding en ondersteuning voor uw naasten en mogelijke ondersteuning bij gesprekken;
  • informatie en advies over zorgmogelijkheden;
  • zo nodig doorverwijzing naar een andere deskundige.

Palliatief adviesteam

Heemskerk Van Der Maat M.T.H. 1

M.T.H. (Miranda) Heemskerk - van der Maat

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg

A.De Mooij 113020 9792

A. (Anouk) de Mooij

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Spijker Aalberts, J 4

J. (Jeanne) Spijker - Aalberts

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Dagmar Zonneveld 12700 8360

D. (Dagmar) van Gerven

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg i.o.

Terug naar boven