Jaarlijks zien wij meer dan 1000 nieuwe patiënten met niet genezende wonden of een diabetische voet. Wekelijks bieden wij zorg aan 250 patiënten. Deze zorg bieden wij op de polikliniek, de kliniek of via teleconsulting. Wij bieden 1,5 lijnszorg. Dit is zorg voor patiënten die behandeld worden door de huisarts of thuiszorg en zo nodig een advies krijgen vanuit het ziekenhuis. Als een wond niet goed geneest, kan de patiënt snel in het ziekenhuis terecht met de juiste afspraken. Hierdoor voorkomen we onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en verkorten we de tijd tot een verwijzing naar ons centrum. 

Wij werken met een multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat een patiënt door verschillende specialisten beoordeeld kan worden. Dit is afhankelijk van de aandoening. Bij multidisciplinair samenwerken heeft elke discipline vanuit haar eigen professionaliteit en expertise een bijdrage.

 

Terug naar Wondcentrum
Terug naar Wondcentrum
Terug naar boven