Altijd een verwijsbrief nodig

Voor (niet spoedeisende) ziekenhuiszorg is er altijd een geldige verwijsbrief nodig voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. Indien u geen geldige verwijsbrief heeft kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u een geldige verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Een verwijzing kan zowel een brief als een elektronisch bericht zijn van de verwijzer naar de specialist. Een verwijsbrief of verwijzing is alleen geldig als de datum van de verwijzing vóór of op de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis ligt. Het is niet mogelijk om achteraf nog verwijzing te regelen.

Een verwijzing is na afgifte door uw verwijzer maximaal één jaar geldig, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt. Heeft u vragen over de geldigheid van uw verwijzing? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wie wordt gezien als verwijzer?

Het is per verzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een overzicht van de beroepsgroepen die worden gezien als verwijzer, vindt u in het overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar 2022

Indien u een verwijsbrief heeft van een zorgverlener die door de verzekeraar niet wordt gezien als verwijzer (in het schema aangegeven met NEE), worden de kosten bij u in rekening gebracht. Een huisarts mag in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht en geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is.

Bent u uw verwijsbrief vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u of is deze niet digitaal beschikbaar op het moment van uw bezoek aan het ziekenhuis? We verzoeken u deze dan alsnog aan het Alrijne Ziekenhuis toe te sturen. Daarbij geldt, als we de verwijsbrief niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, dan wordt de rekening voor de geleverde zorg bij u in rekening gebracht.

Online afspraak maken

Voor een aantal specialismen is het mogelijk om online een afspraak te maken: Dermatologie, Gynaecologie, KNOSportgeneeskunde en Plastische Chirurgie. U kunt met uw ZD-nummer online een afspraak maken. Het ZD-nummer vindt u op de verwijsbrief van uw huisarts.

U maakt voor deze specialismen een afspraak via het portaal Online afspraken maken of MijnAlrijne.

Telefonisch afspraak maken

Op de pagina van de betreffende polikliniek vindt u de telefoonnummers per locatie voor het maken of wijzigen van uw afspraak. U kunt ook een afspraak maken via de balie van de polikliniek waar u moet zijn.

MijnAlrijne 

In MijnAlrijne vindt u een overzicht van uw afspraken, opnames en behandelingen in Alrijne Ziekenhuis. Ook kunt u hier voor een aantal specialismen online een afspraak maken.

Terug naar boven