Palliatieve zorg is er voor ongeneeslijk zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, COPD, hartfalen, nieraandoeningen of dementie. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en indien mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven voor u en uw naasten. Het Palliatief Advies Team kan u ondersteunen bij lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke problemen en geeft voorlichting. 

Een misverstand is dat palliatieve zorg vaak gezien wordt als zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte, die in de laatste levensfase verkeren (terminaal zijn). Palliatieve zorg wordt tegenwoordig vaak tegelijkertijd met ziektegerichte behandelingen aangeboden, zoals tijdens de behandeling met chemotherapie. Het op tijd starten met palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven voor u en uw omgeving verbeteren. 

 

Het palliatief team aan het woord
Shutterstock 1182342160
Blogs

Het palliatief team aan het woord

Terug naar boven