Bij een CT-onderzoek wordt gebruikgemaakt van röntgenstraling. Bij een MRI-onderzoek wordt gebruikgemaakt van magnetisme (geen straling). In beide gevallen wordt gesproken van een ‘scan’, waardoor deze soms met elkaar worden verward. Het ene onderzoek is in verschillende situaties geschikter dan het andere. Zo is een CT bijvoorbeeld sterker in het afbeelden van bot dan MRI en bij een MRI kan spierweefsel beter worden afgebeeld. Uw arts maakt de afweging welk onderzoek meer informatie zal opleveren.

Hieronder zijn afbeeldingen te zien van een CT-apparaat en een MRI-apparaat (scanner). Het MRI-apparaat is een soort tunnel. Het CT-apparaat is meer een ring (korter, minder diep).

Bekijk voor meer informatie de folder "MRI-onderzoek”.

CT-apparaat (scanner)   

 MRI-apparaat (scanner)

Terug naar boven