Inmiddels kunnen op basis van beeldvorming met een CT of MRI ook een deel van de patiënten met klachten tussen de 4,5-9 uur of met een onduidelijk tijdstip van ontstaan, behandeld worden. Bij patiënten met een acuut herseninfarct veroorzaakt door een grote vaatafsluiting is IAT binnen 6 uur bij alle patiënten effectief en bij een deel van de patiënten zelfs tot 24 uur na ontstaan van de klachten.

Door het regioprotocol Brain Race voor regio West (Hollands Midden en Haaglanden) toe te passen, kunnen we de overdrachtsmomenten in de zorgketen optimaal (en veilig) op elkaar laten aansluiten. Hiermee verwachten we dat de patiënt sneller op de juiste plek terechtkomt en de behandeltijden (de ‘Onset-to-Needle’ voor IVT en ‘Onset-to-Groin’ voor IAT) verkort worden. Het doel van het nieuwe protocol is de uitkomst voor de patiënt in de regio te verbeteren. Time is immers brain!
In Hollands Midden wordt vanaf 1 maart met het protocol gewerkt, Haaglanden volgt medio april.

Zie ook de bijlagen:
Informatie voor huisarts
Bijlage 1. Brain Race – regionaal protocol inrichten acute beroertezorg
Bijlage 2. Neurologische symptomen vlpa
Bijlage 3. Neurologische symptomen regio lpa

Terug naar boven