De casemanager continentie is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in aandoeningen met betrekking tot continentie, het ophouden van de urine.

In Alrijne Ziekenhuis zijn drie casemanagers continentie werkzaam: Petrina van Duijvenvoorde, Ardoenja Lammers en Sandra Sinteur.

Wat kunt u van de continentieverpleegkundige verwachten?

  • De casemanager continentie licht alle informatie, die u heeft gekregen van de uroloog of gynaecoloog, nog een keer toe.
  • Zij regelt zo nodig PTNS afspraken met u en plant daarbij ook een evaluatiemoment in.
  • De casemanager continentie regelt ook de zaken rondom het inplannen van een Botox-behandeling.
  • Als de uroloog een urodynamisch onderzoek voor u wil afspreken, zal de casemanager continentie degene zijn die dit onderzoek uitvoert.
  • De casemanager continentie heeft aandacht voor uw emoties, die spelen rondom de continentie, de geplande onderzoeken en de thuissituatie.
  • Zij heeft kennis over katheters en incontinentiemateriaal en kan u daar een goed advies over geven. Tijdens deze afspraak is het verstandig om het al gebruikte verband of materiaal mee te nemen naar de afspraak.
  • Ook ondersteunt zij het bekkenbodemspreekuur waarbij patiënten gezien worden door de uroloog en de gynaecoloog samen. 
Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar boven