• Uroloog: Als de plasklachten het belangrijkst zijn, bezoekt u de uroloog.
 • Gynaecoloog: U bezoekt de gynaecoloog als er sprake is van een verzakking en/of urine incontinentie.
 • Bekkenfysiotherapeut: De bekkenfysiotherapeut kan u helpen als er sprake is van te slappe of juist te gespannen bekkenbodemspieren of een verkeerde coördinatie.
 • Casemanager colon care: De casemanager colon care kan u zo nodig adviseren over incontinentiemateriaal, toiletgedrag en leefregels. Daarnaast geven zij uitleg over het gebruik van laxantia en darmspoelen.
 • Continentieverpleegkundige: De continentieverpleegkundige kan u zo nodig informeren over incontinentiemateriaal, toiletgedrag en leefregels.
 • MDL-arts, chirurg: U bezoekt de MDL-arts of de chirurg als u klachten ervaart omtrent de stoelgang, aambeien, scheurtjes in de anus.
 • Seksuoloog: Indien u klachten heeft op het gebied van seksualiteit kan een afspraak bij de seksuoloog gemaakt worden.

De specialist zal eerst een intake gesprek houden waarbij er meer inzicht verkregen wordt in de aard, het verloop en frequentie van uw klachten. Aan de hand van dit gesprek zullen mogelijk aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden om tot de juiste diagnose te komen.

Naast het lichamelijk onderzoek (inspectie) kunnen de volgende extra onderzoeken uitgevoerd worden:

Urologie

Aanvullende onderzoeken die de door de uroloog uitgevoerd kunnen worden zijn:

Gynaecoloog

Aanvullende onderzoeken die de door de gynaecoloog uitgevoerd kunnen worden zijn:

 • Gynaecologische Echografie
 • Gynaecologisch onderzoek

Bekkenfysiotherapeut

Aanvullende onderzoeken die de door de bekkenfysiotherapeut uitgevoerd kunnen worden zijn:

 • Bekkenbodemspierfunctie onderzoek (anaal en/of vaginaal onderzoek)

MDL-artsen / chirurgen

 • Algemeen buik onderzoek – vaginaal – rectaal onderzoek
 • Endoscopie
 • Defecogram

 

Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar boven