Waarom plaatsen we bijen bij Alrijne?
Bijen en hommels zijn belangrijk voor de natuur en ons voedsel. Tijdens de zoektocht naar nectar nemen bijen stuifmeel mee en bevruchten andere bloemen en planten. Zo bloeit letterlijk de natuur in de wijde omgeving van het ziekenhuis op. Wij vinden het belangrijk om niet alleen goed voor onze patiënten te zorgen, maar ook voor de omgeving en de planeet. Lees meer over milieu en duurzaamheid bij Alrijne.

Later dit jaar komt er een verticale tuin aan de kopse kant van het ziekenhuis. Ook hier worden een aantal bij-vriendelijke planten overwogen, zodat de bijen al dichtbij hun eerste voedsel kunnen vinden. De verticale tuin is onderdeel van het groene gevel project.

Waaruit bestaat een bijenvolk?
Een bijenvolk bestaat uit duizenden bijen. Ze bouwen raten van bijenwas voor het aanleggen van een broednest, opslag van honing en stuifmeel. Een volk bestaat uit 1 koningin, duizenden werksters en 500 tot 1000 darren. Darren zijn mannelijke bijen. Er zitten tussen de tien- en vijftigduizend bijen in de kast, dit hangt af van de tijd van het jaar.

Wat zijn de taken van bijen?
De koningin zorgt voor de groei van het bijenvolk, zij legt alleen eitjes. In het hoogseizoen legt ze soms wel 2000 eitjes per dag. De mannelijke bijen hebben als enige taak om een jonge koningin te bevruchten. Alle overige werkzaamheden worden door de werkster uitgevoerd. Afhankelijk van hun leeftijd hebben ze verschillende taken. De eerste drie weken van hun bestaan zijn ze ‘huis-bij’ en voeren ze taken uit in hun woning. De drie weken daarna zijn ze ‘vlieg-bij’ of ‘haal-bij’, dan verzamelen ze nectar, stuifmeel, propolis en water.

Hoe zit het met bijen en biodiversiteit?
In de natuur is er altijd concurrentie tussen verschillende dieren, zo ook bij honingbijen en wilde bijen. De honingbij is niet de grootste bedreiging van het teruglopen van het aantal wilde bijen. De achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren is een veel groter probleem. Wilde bijen voeden zich door het eten van bepaalde soorten kruiden en planten. Als deze verdwijnen, verdwijnt de voedselbron van de wilde bij en uiteindelijk ook de bij zelf. Ook speelt het gebruik van bestrijdingsmiddelen op planten en bloemen een grote rol bij het verdwijnen van bijensoorten.

Wat is honing?
Honing is nectar uit bloemen of plantensap dat door bijen verzameld en bewerkt is. Een bijenvolk kan 1 tot 4 kilogram nectar per dag verzamelen! De verzamelde honing slaan ze op in de raten en verzegelen ze. In augustus oogst imker Wim de honing. De honing van de bijen gaat verkocht worden in het winkeltje van Alrijne.

Wie zorgt voor de bijen?
Alrijne heeft een contract afgesloten met een gediplomeerde imker, Wim. De komende tijd is hij wekelijks op het dak te vinden om goed voor de bijenkolonies te zorgen.

Is het niet gevaarlijk?
Het ziekenhuis is in principe afgesloten; er kunnen bijvoorbeeld geen ramen open waar de bijen doorheen kunnen vliegen. Daarnaast is de kans op een bijensteek niet groter dan voorheen, want bijen vliegen over een heel groot gebied op zoek naar nectar. Soms wel 4 tot 8 kilometer ver! Ze vliegen in principe ook niet op mensen af, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wespen die op zoetigheid afkomen. De imker beschermt zichzelf door het dragen van een speciaal bijenpak. Dit pak beschermt hem van top tot teen.

Wat moet ik doen na een bijensteek?
Als een bij je steekt doet dit pijn, komt er een plaatselijke zwelling, lokale roodheid en je krijgt jeuk. Als een bij je steekt moet je de angel zo snel mogelijk verwijderen. Bij een bijensteek blijven een angel en gifblaasje in de huid achter. Het gif wordt onder de huid gepompt zolang de angel aanwezig is. Verwijder de angel nooit met je vingers of een pincet. Dit voorkomt namelijk dat het gifblaasje wordt leeggedrukt. De angel verwijder je daarom bijvoorbeeld met je nagel, door te schuiven of te krabben. Raadpleeg een arts als je een heftige reactie krijgt zoals benauwdheid, hartkloppingen of pijn op de borst.

Wil jij ook een steentje bijdragen?
Met de juiste bloemen en planten maak je je tuin aantrekkelijk voor bijen. Inheemse bloemen, die oorspronkelijk in Nederland voorkomen, zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Lees tips over een bij-vriendelijke tuin.

Terug naar Duurzaam Alrijne
Terug naar Duurzaam Alrijne
Terug naar boven