Agenda

Hier staan uw afspraken die gaan komen en die zijn geweest.

Dossier

U kunt de volgende onderdelen van uw medisch dossier vinden:

 • Medische gegevens
  Hier vindt u een overzicht van de allergieën, implantaten en medicijnen die bij ons bekend zijn.
 • Uitslagen 
  In dit onderdeel leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die zijn gedaan. U kunt hierbij denken aan onderzoek van uw urine, bloed of weefsel. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u alleen verslagen in tekst, geen foto’s of filmpjes. Houdt u er rekening mee dat alle uitslagen direct te zien zijn. Ook als uw zorgverlener de uitslagen nog niet met u heeft besproken. U bepaalt zelf of u de uitslagen vooraf wilt bekijken. Uw zorgverlener vertelt u tijdens de volgende afspraak wat de uitslagen betekenen. 
 • Rapporten
  Op de pagina Behandelverslagen leest u wat de zorgverlener in uw medisch dossier heeft geschreven tijdens een polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. Deze informatie kan bijvoorbeeld gaan over uw medische klachten en uw medicijnen. U vindt uw behandelverslag niet direct na uw afspraak in MijnAlrijne. Behandelverslagen worden elke dag om middernacht gepubliceerd.
 • Overig
  Bij Brieven vindt u verschillende soorten brieven over uw medische situatie. Dit zijn voornamelijk brieven die naar uw huisarts zijn verstuurd. 

E-consult

Als u patiënt bent bij afdeling Neurologie, kunt u communiceren met uw zorgverlener via een e-consult. U kunt het gebruiken om bijvoorbeeld een vraag te stellen over uw behandeling, op een moment dat het u uitkomt.  Verder kunt u bij e-consult beelden opvragen (zie beelden opvragen) en zien welke herhaalmedicatie u heeft aangevraagd (indien van toepassing). In de toekomst wordt e-consult verder uitgebouwd. 

Vragenlijsten

Bent u gevraagd om een vragenlijst of dagboek in te vullen? Dan vindt u deze onder de knop 'Vragenlijsten'. Ook vindt u hier welke vragenlijsten of dagboeken u eerder heeft ingevuld. De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden. U kunt de vragenlijst niet tussentijds opslaan.

Mijn gegevens

 • Bij 'Contactgegevens' kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. Het gaat om de huisarts, tandarts en apotheek. Ook kunt u uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) overnemen die bij uw gemeente bekend zijn. Tot slot kunt u uw mail en telefoonnummer aanpassen.
 • Onder 'Machtigingen' vindt u uw machtigingen. Als u iemand machtigt, mag die persoon in uw dossier kijken. Als iemand u machtigt, mag u in het dossier van die persoon kijken.
 • Bij 'Toestemmingen' kunt u uw toestemming vast leggen voor het delen van uw medische gegevens.
 • Wilt u informatie over uw afspraak per mail en sms of per post ontvangen? Bij 'Contactvoorkeuren kunt u dit instellen'. 

Folders

Hier vindt u de patiëntenfolders en video's die de zorgverlener voor u heeft klaargezet.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over MijnAlrijne? Bekijk de veelgestelde vragen.

Terug naar MijnAlrijne
Terug naar MijnAlrijne
Terug naar boven