Waar kan ik mijn medicijnen inzien?

  1. Klik op Dossier
  2. Klik op Medicijnen

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?

  1. Klik op Dossier
  2. Klik op Medicijnen
  3. Indien mogelijk kunt u medicijnen herhalen. U ziet dan een paarse button ‘Herhaalrecept aanvragen’ achter het medicijn. Klik op de button om het herhaalrecept aan te vragen.
  4. Let op: bij e-consult ziet u welke herhaalmedicatie u heeft aangevraagd.

    Kunt u de button niet aanklikken dan is het niet mogelijk om uw herhaalrecept online aan te vragen.

Lees de folder 'Herhaalrecepten aanvragen via MijnAlrijne'.

Waarom kan ik niet op de knop ‘Herhaalrecept aanvragen’ klikken?

Het is dan nog niet mogelijk om uw herhaalrecept online aan te vragen.

Een herhaalrecept aanvragen is mogelijk als u onder behandeling bent bij de polikliniek Interne Geneeskunde, MDL, Urologie, Gynaecologie, Dermatologie, Oogheelkunde, het Pijnbehandelcentrum, Neurologie en/of Kindergeneeskunde.

Wat zijn ‘Medicijnen die u nu gebruikt’?

​Dit zijn de medicijnen die u volgens ons gebruikte op het moment dat u voor het laatst een zorgcontactmoment met Alrijne had. Het kan dus zijn dat er na uw laatste afspraak, belafspraak, opname of onderzoek wat veranderd is in uw medicijngebruik. Die veranderingen zijn dan (nog) niet zichtbaar in dit overzicht. Bij uw eerstvolgende zorgcontactmoment wordt het overzicht automatisch aangepast.

Wat zijn ‘Medicijnen die bij uw opname horen’?

Dit zijn de medicijnen die u in de afgelopen 36 maanden gebruikte of in de toekomst gaan gebruiken tijdens een opname. Dit overzicht geeft de situatie weer van het moment dat u voor het laatst een zorgcontactmoment met Alrijne had. Het kan dus zijn dat er na uw laatste afspraak, belafspraak, opname of onderzoek meer medicijnen zijn gestopt en/of veranderd. Die veranderingen zijn dan (nog) niet zichtbaar in dit overzicht. Bij uw eerstvolgende zorgcontactmoment wordt het overzicht automatisch aangepast.

Heeft u een vraag over dit overzicht met medicijnen of wilt u het laten aanpassen?

Neem dan contact op met polikliniek of afdeling waar u uw laatste afspraak had of waar u voor het laatst opgenomen bent geweest.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de werking of bijwerkingen van een medicijn?

Neem dan contact op met de apotheek van het ziekenhuis. Voor opnamemedicatie: de klinische apotheek. Voor thuismedicatie: de poliklinische apotheek. De contactgegevens vindt u op de website van Alrijne.

U kunt zelf ook extra informatie over uw medicijn bekijken op kijksluiter.

Terug naar MijnAlrijne
Terug naar MijnAlrijne
Terug naar boven