Gezonde nieren regelen de waterhuishouding in ons lichaam en zuiveren het bloed van afvalstoffen. Wanneer uw nieren niet goed werken door een chronische of acute stoornis, vindt onvoldoende zuivering van het bloed plaats. Het gevolg is een niervergiftiging, een levensbedreigende situatie. Dan is het nodig de taken van de nieren kunstmatig over te nemen.

Er zijn twee behandelingsvormen: dialyse en transplantatie. Dialyse is een medisch-technische behandeling voor het zuiveren van het bloed en het afvoeren van afvalstoffen. Bij de Dialyseafdeling in Alrijne kunt u terecht voor twee vormen van dialyse: hemodialyse en peritoneaaldialyse (buikspoeling). Wanneer u in aanmerking komt voor niertransplantatie kunt u in Alrijne het voorbereidende traject volgen. De operatie vindt in onze regio plaats in het LUMC in Leiden.

Bij Alrijne zijn verschillende soorten nierfunctievervangende behandelingen (zoals dialyse) mogelijk: niet alleen in het ziekenhuis, maar ook bij u thuis. U krijgt bij alle vormen van behandeling een intensieve begeleiding en zo nodig een training voor het (deels) zelf uitvoeren van de dialyse.

dr. B.A.T.F. (Bas) Gabreëls

Internist

dr. A.M. (Anita) Schrander

Internist

Terug naar boven