Het zorgbudget groeit niet evenredig mee met de stijgende zorgvraag. Daarnaast is er door de vergrijzing ook krapte op de arbeidsmarkt.

Kortom: wij moeten de zorg voor burgers in regio Zuid Holland Noord anders organiseren. We willen dat goede zorg nu én in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft. Daar is verandering voor nodig. Die hebben we beschreven in de Alrijne strategie 2020-2025. Een belangrijke ambitie uit de strategie is dat wij, samen met andere (zorg-) organisaties in de regio, de ‘juiste zorg op de juiste plek’ inrichten.

Contact

Heeft u vragen over het Alrijne Programma JZJP? Stuur een email: JZJP@alrijne.nl

Terug naar boven