Om die reden moeten we kijken hoe we de zorg voor burgers in regio Zuid Holland Noord, de regio van Alrijne, anders kunnen organiseren. Het is daarbij noodzakelijk om over de muren van de eigen instelling heen te kijken. De centrale vraag is: hoe kan Alrijne samen met huisartsen, financiers van zorg, thuiszorgorganisaties en andere partners de juiste zorg op de juiste plek (JZJP) bieden aan de burgers in de regio? In 2015 is Alrijne Zorggroep daarom gestart met het Programma Keteninnovatie.

Terug naar boven