Deze patiënten hebben ondersteuning van verschillende organisaties tegelijk nodig. We noemen dit ‘geïntegreerde zorg’: een combinatie van preventie, welzijn en zorg, afgestemd op wat patiënten nodig hebben.

In het verleden is de Nederlandse zorg opgebouwd uit verschillende ‘lijnen’, zoals de eerste en tweede lijn. Eerstelijns zorg betekent zorg van de huisarts, maar bijvoorbeeld ook van de apotheek in de wijk. Tweedelijnszorg is specialistische zorg in het ziekenhuis. Het grote organisatorische onderscheid tussen eerste en tweede lijn sluit niet meer aan bij wat patiënten nu nodig hebben: veel mensen met chronische ziekten hebben allereerst goede ondersteuning dichtbij huis nodig, met op het juiste moment, alleen als dat nodig is, advies of zorg van specialisten. In het programma Keteninnovatie werken wij, samen met andere zorgaanbieders, daarom aan geïntegreerde zorg in de regio.

Dit betekent: samenwerken aan veranderen. Alrijne én zijn partners in de regio moeten in de eigen organisatie veranderen maar ook in de manier waarop alle partners onderling samenwerken.

Terug naar boven